Anasayfa Forum Kantin Kütüphane Haberler İletişim
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kayıt bilgileri
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kayıt bilgileri
2007 ÖSYS veya DGS sonucunda Afyon Kocatepe Üniversitesi fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulları bölüm / programlarını kazanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları internet üzerinden yapılacak olup kayıt tarihlerinde kayıt evraklarının kayıt bürosuna teslimi ile kesinlik kazanacaktır.
Tarih:20.08.2007>Bu makale 4053 kez okunmuştur.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2007-2008 ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

 2007 ÖSYS veya DGS sonucunda Afyon Kocatepe Üniversitesi fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulları bölüm / programlarını kazanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları internet üzerinden yapılacak olup kayıt tarihlerinde kayıt evraklarının kayıt bürosuna teslimi ile kesinlik kazanacaktır.

Adreslerinize gönderilen kayıt bilgilerini dikkatlice okuyunuz. Kayıt işlemlerine başlayabilmek için bulunduğunuz yerdeki Üniversitemizle anlaşmalı olan bankanın şubesine katkı payınızı yatırınız. İnternete bağlı bir bilgisayar ile www.aku.edu.tr/yenikayit adresine girip TC Kimlik numaranız ve banka dekont numaranızı ilgili kutucuklara yazıp sisteme giriş yapınız.

ÖSYM tarafından üniversitemizi gönderilen bilgilerde bir eksiklik veya yanlışlık var ise düzeltiniz. Diğer kimlik bilgilerinizi girip, “Kaydet” tuşuna basınız. Bilgileriniz sisteme girilmiştir. “Yazıcı” tuşuna basıp bilgilerinizin yazıcıdan dökümünü alıp altını imzalayınız. Bu belgeyi kesin kayıt için beraberinizde getirmeyi unutmayınız.

İnternetten kayıt aşamalarını gerçekleştirip; fakülte / yüksekokullara kayıt olacaklar 03 – 05 Eylül 2007, meslek yüksekokullara kayıt olacaklar ise 06-10 Eylül 2007 tarihleri arasında (08– 09 Eylül cumartesi ve pazar günleri da dahil) Ahmet Necdet Sezer Kampusü Gazlıgöl yolu Afyonkarahisar adresindeki kayıt bürosuna uğrayıp kesin kayıt için aşağıdaki evrakları teslim etmeleri gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Mezuniyet belgesinin aslı: Mezun olduğunuz okuldan diplomanın aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgenin aslı. (DGS Sınavı ile gelenler önlisans diplomalarının aslınıda getirmek zorundadırlar.) Aday ek puandan yararlanarak yada sınavsız geçişle yerleşmiş ve alan / kol / bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan / kol / bölümünden mezun olduğunu gösterir resmi belge.

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği : Noter, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar veya resmi kurumlarca onaylanmış 1 adet nüfus cüzdanı örneği. ( sürücü belgesi, işyeri kimliği vb. belgelerin onaylı suretleri nüfus cüzdan örneği yerine kabul edilmez.)

c) İkametgah ilmuhaberi : İkamet ettiği yer muhtarlığından alınacaktır.

d) Askerlik durum belgesi : 1985 ve daha önceki yıllarda doğumlu erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak, “bir fakülteye / yüksekokula / meslek yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı” na dair belgenin aslını vereceklerdir. (1986 – 1987 – 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.) Askerliğini yapmış olanlar, askerlik yaptıklarını kanıtlayan, askerlik şubelerince düzenlenen resmi yazının aslını veya “terhis teskeresi” nin fotokopisini büroya vereceklerdir. Askerlik şubesinden alınan “işe girmesinde sakınca yoktur, yurt dışına çıkmasında sakınca yoktur”, ifadeli ve benzeri belgeler kayıt için geçerli değildir.

Askerlik hizmetinden muaf olan erkek öğrencilerin askerlik şubelerinden, halen asker olanların birliklerden alacakları, durumlarını kanıtlayıcı resmi bir belgeyi askerlik durumu belgesi olarak vermeleri gerekmektedir.

Askeri hastanelerden alınan ve askerliğe elverişli olmadığınızı gösteren raporlar, askerlik şubelerini ilgilendirdiğinden kayıtlarda kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar şubelerinden alacakları belgeyle kayıtlarını yaptıracaklardır.

Askerlik durumu belgeleri yerli askerlik şubesinden (nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin askerlik şubesi) veya yabancı şubeden alınabilir. Ancak, yabancı şubeden belge alan öğrencilerin yerli askerlik şubelerini kodlamaları gerekmektedir.

Silinti kazıntı ve karalama olan, mührü okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar şubeye tekrar mühürlettirilip imzalattırılacaktır.

Askerlik durumu belgesinin aslını (Noter onaylı suret, fotokopi, faks kabul edilmez) getirmeyen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

e) 12 adet 4.5 x 6 cm. boyutunda fotoğraf : Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.

f) Öğrenci katkı payı makbuzu. Kayıtlarımız internet üzerinden yapılacağından size bu bilgiler ulaştığı tarihten itibaren, Üniversitemizle anlaşmalı bankaya TC Kimlik numaranızı vererek katkı payınızı yatırıp internet işlemlerinde kullanılacak olan dekont numaranızı öğrenebilirsiniz.

Katkı payı makbuzunu kayıt için geldiğinizde teslim edeceğinizden lütfen kaybetmeyiniz, şayet kaybederseniz en yakın anlaşmalı banka şubesinden yukarıdaki bilgileri vererek dekont alınız.

g) İnternetten bilgilerinizi girip onayladıktan sonra yazıcıdan döküm almış olduğunuz belge.

Not: DGS ile yerleşen adaylar bu belgelerden hariç mezun oldukları önlisans programından almış oldukları transkrip belgesi ve ders içeriklerini getirmeleri gerekmektedir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) İnternette ortaya çıkacak problemleri ve yoğunluğu önlemek için son günü beklemeden evraklarınız ulaşır ulaşmaz veya www.aku.edu.tr/yenikayit adresi aktif hale gelince “İnternetten Kayıt İşlemlerini” gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca kayıt bürosundaki yığılmalarını önlemek açısından son günleri beklemeden ilk günlerde kayıt merkezine gelerek kayıt evraklarınızı teslim edip kesin kaydınızı yaptırınız.

b) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.

c) Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopyası kabul edilmez.

d) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

e) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

f) Kayıtlar süresince kayıt merkezimize gelenlerin üniversitemizin temizlik ve intizamına uygun hareket edeceklerine inanıyoruz. Sayın veliler kayıt mahalline alınmayacaklar, öğrenci kantininde çocuklarının kayıtlarının bitmesini bekleyeceklerdir. Ayrıca kayıt yaptıranların otoları için otoparklar bulunmaktadır. Bu yerlerde de görevlilerin ricalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

g) Üniversitemiz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına 2007-2008 öğretim yılında kayıt olacak öğrencilerden “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I - II ” veya “Bilgisayara Giriş I – II” derslerinin muafiyet sınavı 27 Eylül 2007 Perşembe günü saat 10.00’da, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf olabilmek için yapılacak olan “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”na katılmak isteyenlerin sınavı ise 27 Eylül 2007 Perşembe günü saat 14.00’de Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulların kendi binalarında yapılacaktır. Bu sınavlara girebilmek için kayıtlı olduğunuz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları öğrenci işlerine kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Bu sınav isteğe bağlıdır, muaf olabilmek için fakülte ve dört yıllık yüksekokullara kayıt yaptıran öğrencilerin bu sınavda 70 puan ve üzeri; meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran öğrencilerin 60 puan ve üzeri not almaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN SOSYAL VE KÜLTÜREL OLANAKLAR

a) KÜLTÜREL HİZMETLER:


Öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin ilgi alanına göre boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme olanakları sağlamak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu alanda faaliyet gösteren Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı çalışan öğrenci kulüp ve toplulukları bulunmaktadır. Bu kulüp ve topluluklara öğretim yılı başında öğrenci katılımı gerçekleştirilmekte ve yıl boyunca gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışında sürekli faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Ayrıca üniversitemiz bünyesinde öğrencilerin sorunlarını görüşmek, çözümler üretmek, sorunlarını ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerini, birimlerin yöneticilerine ve kurullarına iletebilmelerinin sağlanması ve katkıda bulunulması amacıyla öğrenci konseyi kurulmuştur. İlk defa 1999-2000 öğretim yılında uygulanmaya başlanılan konseylere seçilen öğrenciler üniversite içerisinde düzenlenen birçok etkinliklerde aktif roller almışlardır.

b) BARINMA:

Üniversitemizin bulunduğu Afyonkarahisar ve Bolvadin-Sandıklı ilçelerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca yine bu il ve ilçelerde öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilecek özel teşebbüse ait modern yurtlar da bulunmaktadır. Öğrencilerimizin barınma sorunu yoktur.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar ve kapasiteleri:

Yer                                          Kız veya Erkek Yurdu       Öğrenci Kapasitesi
Afyonkarahisar / Merkez     Erkek                                             1068
Afyonkarahisar / Merkez     Kız                                                  1920
Bolvadin                                Kız                                                    190
Bolvadin                                Erkek                                               160
Sandıklı                                 Erkek                                                 72
Sandıklı                                 Kız                                                   120
Emirdağ                                Kız                                                   210
Emirdağ                                Erkek                                                90

c) BESLENME HİZMETLERİ:

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemekleri aynı mutfaklarda hazırlanmakta ve aynı çeşit yemekler öğrencilerin kampuslerinde verilmektedir.

Bunun yanında bütün fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokullarımızda kantin – kafeterya bulunmaktadır.

d) SAĞLIK HİZMETLERİ:

Üniversitemize bağlı fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili ilk başvuru merkezi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Mediko Sosyal merkezi ile psikolojik danışma servisi olmaktadır. Başvuran öğrencilerin ilk tedavileri yapılmakta, gerek görülürse Üniversitemiz Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmektedirler.

e) SPORTİF FAALİYETLER:

Öğrencilerin ders dışında zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla istekleri ve yetenekleri doğrultusunda sportif faaliyetlere katılmaları sağlanmaktadır.

Ahmet Karahisari kampus alanı içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ait kapalı spor salonu, kondisyon merkezi, basketbol sahası, tenis kortları bulunmaktadır. Bu kapalı spor salonunun yanında Kulüp Kocatepe adı altında kafeterya hizmetleri öğrenci ve personelin spor yaptıktan sonra dinlenmesi için açılmıştır. Ali Çetinkaya kampusünde futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunmakta, ayrıca ilçelerimizde de öğrencilerimizin faydalanabileceği spor tesisleri bulunmaktadır.

AKÜ Spor Kulübü, bünyesindeki futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, santranç, hentbol, badminton, kort tenisi, dağcılık branşlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Her branşın başında beden eğitimi okutmanları bulunmakta ve her branş kendi konusunda öğrencilerle çalışmalar yapmaktadır.

f) BURS HİZMETLERİ:

Üniversitemiz öğrencilerinden başarılı ve maddi imkanları kısıtlı olanlardan bir kısmına Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı ile burs verilmektedir. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında öğrencilerimize il ve ilçelerdeki özel kuruluşlarca da burs verilmektedir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kayıt bilgileri içeriği
afyon kocatepe universitesi ,kayıt işlemleri ,kayıtlarla ilgili bilgi ,başvuru şekilleri ,harç miktarı ,
harç miktarları ,yeni öğrenciler ,kayıt için gerekli belgeler ,ösym ,üniversite ,
Kategorideki Diğer Yazılar
YORUMLAR
1. seval ışık : 06:01 29.08.2007
ben busene lise bitti ama diplomayı alamadım çünkü 1tane sorumlu dersim olduğundan afyona gidemiyorum çok istiyorum okumayı ne yapmam lazım bilmiyorum o yüzden kayıt yapamıcam heralde bir hak tanınacakmış eğer o hak tanınırsa gitmeyi düşünüyorum okadar çok üzgünümkü üniversiteye gidemicem diye yardım edin bana halı ve kilim bölümünü kazandım 2yıılık olarak ama lütfen yardım edin bana neolursunuz
2. Editör : 06:16 29.08.2007
Aşağıdaki makeleyi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz seval hanım. http://www.yenikampus.com/makale.php?id=111
3. seda : 09:48 29.08.2007
çok güzel
4. fatma bodur : 10:03 29.08.2007
kardeşim sincanlı ilçesi gibi ve benzeri yerlere ünüversite bölümleri götürürsünüz ama barınacak yurtlar yapmazsınız.oralara öğrenci gidermi hiç.bu nasıl mantıktır.sadece sincanlıdaki öğrenciler lise gibi gider gelir okuluna.
5. zehra yıldız : 07:27 30.08.2007
bende 2 yldır oss ye hazırlanıyorum allah ızın verırse seneye afyonu kazanacamm en sevdıgım arkadasımda orda enver onunla bırlıkkte okuyacam harıka yanı
6. hatice aydınlı : 01:50 01.09.2007
burs ve yurtlardan yararlanmak istiyorum.Kayıt sırasındamı başvurucam?
7. nurettin doğan : 12:56 02.09.2007
akü yü terçih etmem çünkü ben 2004 girişliğim alttan dersim var hama üstten ders alamadım hen kafa işi hemde hocalar biraz ters
8. ziya bozdoğan : 07:12 02.09.2007
iyigünler ben afyon kocatepe üniversite bolvadin meslek yüksekokuluna yerleştim fakat yurt başvurumda bolvadin erkek yurdu genel yurt yedek 36 ncı sıra verildi girme şansım ne kadar acaba msn adresim ziyabozdogan_01@hotmail.com
9. betül yücel : 06:53 03.09.2007
iyi günler ben bolvadin meslek yüksek okuluna girmeye hak kazandım yurt başvurum sonucu bolvadin kız yurdu genel yurt yedek 27nci sıra görünüyor yerleşme şansım varmı?msn adresim
10. f.yıldız : 02:44 06.09.2007
betül üzülme biraz misafirhanede kalırsın .misafirhanede 1-2 hafta kaldıktan sonra kesin çıkar
11. deeniz : 02:48 06.09.2007
arkaşlar afyonu istiyosanız soğuğu sevmeniz şart, sineklere de alışın.
12. beytullah : 07:29 06.09.2007
arkadslar ben 1 sene okudum afyonda rahatım yerınde sandıklı ılçesindeyım ev tuttum evde kalıyom..yurt yazıpda yedek olanlara tavsıyem kesın cıkar.cunku yuksekokulların oldugu yerde genelde yrtlar dolup dolup bı o hızla boşalır rahat olun. yanı ziya ve betül rahat olabılırsınız.denız sana katılmıorum ben halımden memnunum.eger yardım edebılecegım bı nokta olursa her zman burdayım.. adresım : gercegimgaliba@hotmail.com ıyı gunlerrr
13. mehmet aydğan : 02:12 08.09.2007
ben bolvadin meslek yüksek okulunu kazandım burs alabilecek kuruluş arıyorum durumum zayıf olduğu için buna ihtiyacım var bana yardımcı olursanız sevinirim birde yurtta yedekte 36. sıradayım şansım nedir? cıkar mı? benimle okuyan üniverste öğrencilerine bol şans herşey gönlünüzce olur kib bys...
14. CESUR YILMAZ : 10:25 08.09.2007
arkadaşlar ben bolvadin de okuyorum bolvadinle alakalı yurt sorunu ve diğer gereklerden dolayı yardıma ihtiyacı olan arkadaş varsa yardımcı olurum yardım etmeyi severim hepinizi bekliyorum gidip boş yere bilmediğiniz yurda fazla para ödemeyin
15. SELMA AYÇAA : 03:53 11.09.2007
BENCE BU KAYIT İŞLERİ BUKADAR ZOR OLMASAYDIDA O KADAR YORULMASAYDIM
16. gülizar çolak : 11:18 14.09.2007
bolvadin bys öğrencisi var mı harçlar ne akdar olmuş bilgisi olan var mı
17. mercan gedik : 12:46 17.09.2007
afyon sanıldığı kadar güzel değil
18. orhan aydınalp : 04:28 17.09.2007
ben öss de 306 puan aldım bırı bana kocatepe unv bos kontenjanını yollarmı acaba erzıncandan orhan
19. furkan dilsiz : 03:38 17.09.2007
afyon bolvadın okumak için berbat bi yer kimseye onerme orada kalamzsınız çok pişman olursunuz
20. seda demir : 10:26 19.09.2007
merhaba ben akü öğrencisiyim....hocalar gerçekten ters çünkü onlar afyonlu:)şaka bi yana yurtta yedekteyim diye üzülmeyin elinde sonunda çıkıyor..tınaztepede kalmak güzel valla:)
21. ÖmeR fARUK tEZcan : 01:40 20.09.2007
SeLam Ben boLvadiNLiyim Ticaret MesLek bitirDim Direk qeCtim arKadASLar BiLqiSaYar DoNaNım BOlum okuL nuMarası tek oLanLar bizim SınıFtAN hERkEZE ıyı qunLer .)
22. ismail ARAYDIN : 05:12 27.09.2007
Benim arkadasım afyon karahisarda okuyo ben ea1 den 309 aldım afyonun turizm ve otelcilik okuluna girebilrmiyim bilgisi olan warmı?yardım plzz
23. sebnem : 12:42 07.10.2007
arkadaslar ben cay meslek yuksek okuluna yerlestım devlet yurdu yok ama ozel yurt var mı
24. zühal : 04:26 10.10.2007
ben afyon sandıklıda okuyorum..ben ce güzell...mecburuz bi yerdee..elimiz mahkum diyebilirimm...ben sevdim sandıklıyıı sizde alışınn..
25. meltem çakmak : 06:56 13.10.2007
emirdag meslek yükssek okulunda okuyorum.okulun verdiği bursu hakkı olmayan öğrencilerin aldıgını görüyorum.benim ailemin herhangi bir sosyal güvencesi olmadıgı halde yararlanamıyorum.nasıl bir mantık var ortada anlayamadım.bu yıl tekrar başvuru yapcam inşallah bu yazıyı okuyup dikkate alırsınız.
26. buse başarıcı : 08:14 23.10.2007
ben ne yapsam boş kafa almıyo aşkımla beraber okumak isterdim afyonda seni seviyorum kadir
27. mehmet karaaslan : 07:51 09.11.2007
afyon berbat bir yer aman kacınnn....
28. hakan uysal : 11:03 27.11.2007
hayırdır karaaslan korktun mu?
29. ilknur duman : 04:23 05.02.2008
ben de bolvadin bys öğrencisiyim sanırım 361 ytl
30. ARZU ÇELİK : 09:05 10.03.2008
YA AFYONDA MYO KİMYA WARMI DİREK GEÇİŞ İÇİN SORDUM
31. lale : 05:17 14.03.2008
slm ben 2 yıllık fizik T.bölümüne direk geçiş yapabilirmiyim.
32. zuzu : 08:13 25.03.2008
ben dinarda okuyorum ama sakın buraya gelmeyin inanın iğrenç bi yer 3 tarafı dağlarla cevrili ve kura soğuk öğrenciye kazık,,,,
33. mehmet kaya : 02:52 24.07.2008
ben akü yu cok seviyorum orda beden egıtımı bolumu ne gıtcem bu yıl
34. By_serra : 07:45 11.08.2008
arkadaşlar aranızda maliye okuyan varmı? bu sene dgs ile oraya yerleşicemde bilgi edinmek istiyorum.
35. mehmet : 07:56 15.08.2008
öncelikle afyon kocatepe üniversitesini tercih edecek arakdaslara sölemem gereken şeyler var sakın olaki ne afyon nede ilçelerine gelmeyin çünkü ne öğrencilere kimsenin saygısı yok ne hocaların nede halkın.herkes öğrenciye farklı gözle bakıyor bayanlar belli bi saatten sonra ilçelerinde hele sokaga cıkamıyor aktivite die bişi yok.mühim olan yaz okulu ek ders ücretleri anlamışşınızdır heralde demek istedgiimi aklı olan gelmesin
36. yasin akyüz : 02:41 16.08.2008
harçlar ne kadar bileniniz varmı
37. ali:D : 03:42 23.08.2008
ben afyon kocatepe makine kazandım pek övmediler ama nasıl oldugunu bilenlerden öğrenmek istiyorum teşekkürler
38. ece : 07:05 21.08.2008
arkadaşlar öncelikle bolvadin myo kazanan arkadaşlara geçmiş olsun demek istiyorum.. neyse iş işten geçmiş artık.. okula lafım yok ama bolvadin çok yobaz bir yer gerçekten.. akşam dışarı çıktığımda ne laflar yiyorduk.. insanları çok iğrenç hepsi için aynı şeyi diyemem tabe..yurt konusuna gelincee kesinlikle köksoy kız öğrenci yurduna yazılmayın benim 1 senem orda geçti burnumdan geldi yemin ederim. mehmet hepinizi kandırır ( yani yurdun sahibi ) çok iyi araştırın bu yurdu bana inanmıorsanız. kandırdıkları konulardan bi kaçını söleyeceğim size.. 1) 24 saat sıcak su dediler akşam 9 dan sonra 2) yurt müdürü genelde yurtta yok ve sorunlarınızla kimse ilgilenmiyor. 3) yemekler sağlıksız ortamlarda yapılıyor ve bu yurtta zehirlenme yaşadık ( araştırın doğru sölediğimi anlarsınız) sevgilerle...
39. adnan kku : 02:20 01.09.2008
işletme i.ö harç miktari 391 ytl arkadaşlar
40. enise : 04:47 22.08.2008
bu yıl bende bolvadin myo dayım teee malatyadan geliom korkuyom nedecem ben orda yalnız :'(
41. sinem : 08:15 20.08.2008
yaa arkadaşlar ben bu sene bayat myo yerleştim.Yaa o ilçede yurt bile yok ben napçam.Birisi bişey sölesin ben oraya gitmek istemiyommmmmmmm.Kazandığım ilçenin hiç mi güzel bi yanı yokk???
42. laz sadık : 04:38 24.08.2008
bekle afyon ben gelıyorum senın ıcın guzel dıyorlar ama bılmıyorum geldımmı gorecem senı
43. hatice : 06:55 24.08.2008
bolvadinin 2.ogretım kayıt parası nekedar
44. gamze : 10:06 24.08.2008
ben afyon myo kazandım ikinci öğretim buryı kazann varmı yutrlar nasıl?özellikle devlet yurdu
45. gamze : 07:58 25.08.2008
bencede çok kötü biryer hiçççç gelmeyin ben pişmanım
46. melahat : 12:04 02.09.2008
arkadaşlar bnde kayıt yaptıracağım ama kayıt için öğrenci numarası gerekiyormuş neredn öğreneceğim lütfen çok acele :((((((((((((((((((((
47. funda : 12:15 26.08.2008
ya herkes kotu dıo afyona korkmaya baskaldım vazmıgecsem ne
48. fatih : 01:20 31.08.2008
bence afyon turkiyedeki en iyi üniversiteye sahih illerden biri afyon insanı yobaz deil bence.tavsiye edecegim ilçesi ise sandıklı gelen ögrencilerin rahat ve güzel günler geçirebilecegi bir yer sandıklı
49. asi : 02:19 31.08.2008
gül çay myo hangi yurdu önermessin
50. demir : 04:50 31.08.2008
ben afyon yurduna yerleştirildim hemde hiç yedeğe alınmadan ama bi sorun var yurt benden milli olmuş amatör sporcu öncelik belgesi istiyo bu konuda bende kader arkadaşı olan varsa yazsın bu belge nedir?Nereden alınır?
51. afife ayyürek : 06:51 31.08.2008
bende bolvadine geliyorum gıda teknolojisi afyona çok kötü diolar ne yapacam ben orda yaa:(
52. sema : 11:00 28.08.2008
meraba arkadaşlar:D ben akü üniversitesi öğrencisiyim.şuan 2.sınıfım.afyon çok şahane bir yer değil ama öğrenci için ideal bir yer bence çünkü ufak ve gidilecek yerleri belli bir il.orayı tercih edecekler için söylüyorum afyon çok yobaz.insanı öğrenci milletini sevmiyor ters gözzle bakılıyor öğrencilere ama halbuki afyonu canlı tutan öğrenciler haberlerri yok kendilerinden.üniversitesi güzel ama.çevre ilçelerinde arkadaşlarım var onlar hele hiç dışarı çıkamıyor afyon gecelri sessiz geçiyor onlar için. bir kedi bile geçmiyor sokaktan.öğrenci yurtları iyiside var kötüsüde.bazı yurtlarını önermem.herneyse işte güzel bir yer değil ama öğrenci için ideal sayılabilir afyon.bilgilendirmek istedim sadece
53. Gül : 12:14 28.08.2008
ben makina bölümü kazandim 2 . öğretim kayit ücreti ne kadar bilen varmi bolvadin..
54. gülşen : 09:27 01.09.2008
bende bolvadin myo pazarlama kazandım ama bu yorumlardan sonra korkuyorum orda okuyanlar bana yardımcı olsun lütfen özellikle yurt konusunda endişeleniyorum ben her yerde kalamam öyle yardım ediiiiiiinnnnn:(
55. nurten özgül : 04:10 28.08.2008
ben de bu yıl gidicem hayırlısıyla bana çok güzel bi yer olduğunu söylediler bide busene myo ikinci öğretim fiyatlarını nerden öğrenebilirim yardım ederseniz çk sevinirim
56. asi : 12:38 02.09.2008
gül ismini yanlışlıkla yazdım.çayda önerdiğiniz yurt varmı.nasıl biyer.yardımcı olursanız sevinirim
57. asena : 01:28 02.09.2008
bende geliyommmmmmmmmmm
58. sema : 01:40 02.09.2008
ben bayat myo kazandım yurtlar ve harçlar hakkında bilgisi olan var mı..
59. nuriş : 12:22 03.09.2008
yaa çocuklar beni korkuttunuz kızım bu sene sandıklıya gidiyor polatlıdan durum bukadar vahimmi arkadaşıda yurtda yedek listede 47. sırada
60. ömer gül : 05:22 03.09.2008
mermer teknolojisi bölümünü kazandım banimle beraber evde kalmak isteyen
61. Öznur : 07:29 03.09.2008
Arkadaşlar ben 4 yıl Afyon merkezde kaldım. İlçeler hakkında pek bişey söyleyemem ama merkez hayatı çok çok hareketli olmayan biri için ideal. İlk günlerde herkes şikayetçi oluyor ama zamanla alışıyorsunuz. İnsanları eskiden çok yobazdı ancak zamanla onlar da gelişti. Bu gayet doğal çünkü kendi kültüründen çok farklı insanları görüyorlar. Benim ilk senemde akşam 8'den sonra dışarıya kimse çıkmazdı. Ama şimdi ailesini alan soluğu dışarda alıyor akşamları. Çok değişti yani ve değişmeye de devam ediyor. Eğer istediğiniz bölüm tutuyorsa yazmanızı tavsiye ederim.
62. samet soysal : 12:11 05.09.2008
ark ben sahsen afyonluyum afyonda merkezde okunur ama ılcelerde okunmaz yanı hayat cok sıkıcı olur ama sandıklı ıdare eder bı ılcemızdır ama bayatı kazanan bır ark var allah ona kolaylık versn dıım
63. romeo : 10:39 05.09.2008
Allah kimseyi afyona hele hele bolvadine hiiiiçç düşürmesin
64. büşra aydın : 03:10 11.03.2009
seni burdada buldum
65. fatıh yıldız : 07:41 08.05.2009
romeo sen cayı gormedın heralde konusma fazla
66. lale kara : 02:04 30.05.2009
afyon cok igrenc yer,hıc bır aktıvute yok
67. superpower : 07:51 22.05.2009
afyon çok mükemmel biryer ruhum çok daraldı hayatımın vazgeçilmez biryeri oldu saÇMALIK BENDE AKILLIK SİZDE DİKKATLİ OLUN HOŞÇA KALIN
68. dilek yurttas : 05:10 24.07.2009
AFYONA BENDE GELİCEM TERCİHLERİMİ YAPIORUM BEKLE BENİ AFYON
69. NiTeÇÇ : 03:50 31.07.2009
ne kadar kötü ne kadar küçük ne kadar sosyal aktivitelri yok desenizde artık çok geç... oraya gidince mecburen alışıo insan.çünki 2. bir şansımız yok.
70. ibrahim azar : 04:12 05.08.2009
arkadaslar bende afyon bolvadin myo elektrık beklıorum sizce bu bölüm nasıl daha dogrusu myo nasıl yurt konusunda hiç bi bilgim yok yardımcı olursanız sevınırım şimdiden tsk ederım sevgiler..
71. FARUK TURHAN : 04:05 29.07.2009
bende bu sene BURSA dan afyona gelicem yorumları okudum küçük ve kötü bi yer galiba ama bundan sonra öyle olmucak büyükşehirleden gelen arkadaslarla coştururuz afyonu
72. burak : 08:51 01.08.2009
bende teknik eğitim fakültesi metal öğretmenliğine gideceğim.afyona daha önce hiç gitmedim.maddi durumda pek iyi değil.hayırlısı artık.işallah orada yarım zamanlı bir iş bulurum.herkeze başarılar .
73. gül çoban : 11:28 12.08.2009
ilkkez gideceğim afyona. harita ve kadastroyu kazandım. ailemden hiç ayrı kalmamıştım zor olacak benim için.. ama hayırlısı yaaaa. hakkımızda hayırlısı
74. ADEM OĞUZHAN : 03:59 12.08.2009
arkadaşlar SAKARYA dan gidicek olan varmı bende afyon teknik eğitim fakültesi yapı öğretmenliği kazandım bende ilk kez gidicem
75. onur özeren : 11:20 13.08.2009
Afyona malatyadan gidecek olan varmı??
76. gamze gökçe : 09:24 12.08.2009
mrb bende afyona izmirden geliyorum 2 yıllık ama 2 yıllıklara burs veriliyomu bide yurt onları öğrenmek istiyorum
77. ERCAN MADEN : 12:53 13.08.2009
BASMAKCI NASIL BIR YER
78. hüseyin : 01:15 14.08.2009
meraba arkadaşlar ben bü sene a.m.l(yani anadolu meslek lisesinden) mezun oldum bolvadinliyim. bolvadin çok iyi olmasada idare eder insanları biraz yobaz olabilirler ama içlerinde azda olsa canayakın eğitimli kültürlü kişiler de vardır sosyal aktivite 0 yani yok denilecek kadar az dır afyonun en gelişmiş ilçesi diyebilirim ilşeriye dönük yatırımları vardir mesela 1veya 2 sene içinde 4 yıllık üniversite binası yapılacak gelirseniz memnun kalırsınız harç ücretleri geçen sene 157 tl ymiş bu sene %8 zam gelmiş o da tahminen 175 tl filan yapıyo biraz olsun yardımcı olabildiysem ne mutlu bana:-))))))
79. songül : 07:07 13.08.2009
afyon meslek yüksek okulu gıda teknolojisini kazndım 2. öğretim harçlarının ne kadar oldugunu bilen varsa lüten bana yardım etsin mail adresim sngl_0990@otmail.com lütfen bilip yardım etmek isteyenler ulaşsın
80. nezihe yazan : 09:58 13.08.2009
mrb bende afyona ankaradan geliom yaw cok pis tırsıom içimde cok pis heyecan var sizi merak ediom arkadaşlar :D ailemden ilkez ayrı kalıom :( üüüü üüüü
81. arzu topal : 11:26 13.08.2009
sanırım afyonun kötü bi yer olduğunu yazanlar büyük şehirlerden gelen arkadaşlardır...ben karamandan gelicem afyona karaman zaten küçük bi yer benim için zor olmasa gerek...hadi bakalım hayırlısı
82. esmer : 07:48 14.08.2009
ıyı bence
83. esmer : 07:49 14.08.2009
arkadaslar ben ankaradan emırdaga gelıyorum ora hakkında bılgısı olan varsa paylassın cok merak edıyorum ısletme okuycam
84. RAMAZAN : 12:28 17.08.2009
IKINCI ogretım bilglsayar harç para mıktarını bilen var mı ark. ben de denızlı den gelıyom afyona
85. yunus emre çetin : 05:32 15.08.2009
bende afyona yeni gelecem üniversiteye ilk adımım olacak erkek bir hemşireyim bu sene benimle okuyacak varmı hemşirelikte
86. yunus : 06:47 15.08.2009
selam bende afyondayın hensirelik varmı yeniyim
87. mevlüt filiz : 07:53 15.08.2009
arkadaşlar emirdağ myo harita i.ö kazanan arkadaşlar varsa yardımcı olurum her konuda
88. mevlüt filiz : 08:03 15.08.2009
arkadaşlar ben bolvadinliyim afyona gelecek arkadaşlar elbette heryerde olduğu kadar burada yobaz insanlar var ama şunu söyleyeyim afyon merkezde hayat var bolvadinde kendi aktivitenizi kendiniz yaratacaksınız hafta sonları piknik kaplıca turları...v.s bolvadinde yurt sıkıntısı çekmezsiniz seneye 4 yıllık uygulamalı myo geliyor diğer ilçeler gibi pahalı değildir geldiğinizde göreceksiniz evet büyük yerlerden gelenler disko bekliyor belki deniz bekliyor havası soğuk diyor onlar gelecek diye iklimi değiştiremeyiz ki :)ama sonuçta dediğim gibi herkes aktivitesini arkadaşlarıyla yapabilir ayrıca .....emirdağ myo harita i.ö kazanan arkadaşlara hertürlü konuda yardımcı olurum bende 2.sınıfım faceden ad soyadtan ekleyebilirsiniz
89. esra.. : 02:52 16.08.2009
başmakçı hakkında fikir verebilcek bir insan varmı acaba?
90. gülnur yenice : 07:25 17.08.2009
ya arkadaşlar bende ankaradan afyon myo ya gidicem bu sene. öyle bi anlatmışsınız ki afyonu korkuttunuz valla.bilgisayar programcılığı okuycam ama hiç tanıdığım yokk. başka giden varmı?
91. yasmin : 04:52 18.08.2009
mrb bn afyona yeni gelicem çağdaş türk lehçelerinde okuyan varmı bana birisi yardımcı olabilir mi çok korkuyorum ve heyecanlıyım bekle afyon ben geliyorum...
92. sevgi akpınar : 07:10 18.08.2009
kayıt için ücret ne kadar
93. demon : 10:17 19.08.2009
sebnem ozel yurt var cayda ama ozel turt demeye saıt ıster bır tek nalbantlar kız yurdu var gıdebılecegın bası kapalı bı arkadassan adıle hanım kız yurdu var ama kapalı degılsen nalbantlara gıdersın baska bır yura gıtme benden tavsıye ben 2 yılımı vardım caya sakı korkma sen senı bıldıkten sonra eglenmeyı bıldıkten sonra heryer parıstır sana :):):):)
94. hayat:) : 10:02 20.08.2009
bolvadin myo süper ama mevki ve insanları ÇOOOKKK ZOOORRRRR allah kolaylık versin yeni geleceklere
95. buse yıldırım : 04:13 19.08.2009
arkadaslar ben bolvadin işletme kazandım gitsemmi gitmesemmi bilmiyorum ailem gıtmemı ıstıyo ama nişanlım istemiyo sizce 2 yıllık okuyup nişanlımdan ayrılmaya degermı*???
96. hayat:) : 10:04 20.08.2009
ayrıca bolvadin myo dikkat etsinler orda 1ayda 4 mevsim yaşadık beklenmedik hava koşulları var
97. ersahaga : 05:59 20.08.2009
afyon sultandagı myo BANKACILIK ve SİGORTACILIK bölümü harc parası ne kadar ? bilen varsa beni de bilgilendirirse sevinirim...
98. ceren ceren : 09:08 21.08.2009
arkadaşlar afyon da ddevlet yurduna kayıt için istenen belgeler nelerdir bilginiz var mı
99. can can:) : 08:09 20.08.2009
bolvadin küçük bir ilçe insanlarıda öğrenciyi pek sewmez ama yüksek okulu güzel ilçe dışında kampüs ortamıda iyi ama gezmeye düşkün arkadaşlar boğulur resmen:)2yılım geçti töwbe ettim
100. hüseyin :) : 10:37 20.08.2009
bende afyon sandıklı harta kadastoruyu kazndım.afyon çok kötü olsada ordayız artık afyon yeni örencilerden çekeceğini düşünsün yaa gerisi boşş herşeye deyer ünveret ortamını yaşamak :)))))
101. D@G :) : 11:45 21.08.2009
afyon dazkırı nasıl bır yer bılen bırı varsa bılgı versın *********
102. iremm : 11:58 21.08.2009
kimya muh. kazanan var mı aranızda acaba arakadaşlar bu kadarda kötü bi yer mi yahu bu afyon:S
103. esra : 02:58 24.08.2009
slm arkadaşlar bolvadin myo gelecem ama yazdıklarınızı okuyunca korktum bi an gelmekten wazgeçtim.. bide ben izmirden gelcem :d
104. tolga ipek : 11:51 23.08.2009
arkadaşlar ben bolvadin myo acaba orda spor yapabilceğimiz yerler varmı ben gezmenin veya diskonun peşinde değilim sadece spor yapacak yeter
105. erhan ilik : 03:20 25.08.2009
arkadaşlar ben afyonkarahisar iö kazandım acaba ne kadar harcı oldugunu bilen varmı Editör: http://yenikampus.com/forum/index.php/topic,18733.msg172130.html#msg172130
106. seher : 12:14 22.08.2009
arkadaşlar ben bolvadin myo işletme kazandım gittigm zaman yabancılık çekmek istemiyorum kız arkadaşlar eger isterse msn mi ekleyebilir *********
107. süleyman turgut : 01:40 26.08.2009
arkadaşlar fen edebiyat fak. ikinci öğretim harcını söyleyebilirmisiniz
108. ŞİRİN CAN : 12:45 26.08.2009
arkadaşlar kimya müh. harç parasını bilen war mı? bende ank dan geliom inş ii bi yer olur bisim için:)
109. gizem mm : 12:48 27.08.2009
arkadaşlar afyonun ilçesinde okuyana allah kolaylık versın bn bayatta okuorm bildiniz köy hiç bişi yok yurt köşelerinde vakit geçirio insan delirdim valkla eger illaki okucam diosanız bolvadin sandıklı kötünün iyisi dielm başmakcıyı kazanan arkdslarm bayattan daha kotuymus uzgunumn:( emirdağının halkı kötü davranıo :( öle işte 1 sene okuyunda tecrübenin alasını kazanırsınz allah hepiniz yardmcısı olsun.. hee sunu da söliyim arkadasların iyiy olduktan sonra nerde okudugun da cok önemli deil herkesin kazandıgı yere gitmesini tavsiye ediorm iki yıllık dıyp gecmein kib kib..
110. gizem mm : 12:48 27.08.2009
arkadaşlar afyonun ilçesinde okuyana allah kolaylık versın bn bayatta okuorm bildiniz köy hiç bişi yok yurt köşelerinde vakit geçirio insan delirdim valkla eger illaki okucam diosanız bolvadin sandıklı kötünün iyisi dielm başmakcıyı kazanan arkdslarm bayattan daha kotuymus uzgunumn:( emirdağının halkı kötü davranıo :( öle işte 1 sene okuyunda tecrübenin alasını kazanırsınz allah hepiniz yardmcısı olsun.. hee sunu da söliyim arkadasların iyiy olduktan sonra nerde okudugun da cok önemli deil herkesin kazandıgı yere gitmesini tavsiye ediorm iki yıllık dıyp gecmein kib kib..
111. .... : 11:24 28.08.2009
arkadaşlar bu muafiyet sınavına kimler girecek belli bi zorunluluk var mı bileniniz var mı acaba...???
112. ökkeş sarıtürk : 07:23 27.08.2009
bende afyon bolvadin myo pazarlama kazan dım isteyen msn m ****************
113. mehmet adıküzel : 08:41 29.08.2009
arkadaşlar siz bakmayın kötü diyenlerin aradıkları şey farklı gelin siz afyon güzel yer bende akü myo bilgisayr progamcılığını kazandım
114. zeynepi : 11:51 31.08.2009
arkadaşlar allah sabır versin hepinize ankaradan geldim 2. sınıfım ve çekilmez bir yer....
115. ........................... : 10:55 31.08.2009
arkadaslr ben bolavdınde okuorum bu ıkıncı senem ılk sene gelmden once bende oyle dusunuyordum evet gerckten kucuk boğucu bır yer olabılır ama alıstktan sorada vazgecmk cok zor arkdslrın varsa tabıkıde buna emın olun bmyo en buyuk myolrdan 2.sı okumk zor ole 2 yıllk dıe gecmyın cunku gerckten cok kasıyolr sakın morlınızı bozmayın alıscınza emınım buyuk sehrde okumktnsa cok daha ıı durumu olan arkdslr ıcın kesınlkle devlt yurdunu tavsye etmm ozel yurtlrda cok pahalı deıl hepınızı tebrk ederım ve hosgldnz okulumuza :) bence hıc korkmyın alısıcaınza emınım ve bolvdnde turkıyenın heryerınden gelen oğrncılr var rahat olun hıc dusunmeyın unutmyın okumaya gelıyorsunz ...
116. Fatih Karacan : 11:51 01.09.2009
Arkadaşlar ben geçen sene gelmiştim afyona öyle büyük umutlar taşıyarak gelmeyin alacağınız üniversite eğitimi Türkiye'deki çoğu üniversitede kalite olarak aynıdır.Afyonda çok fazla sosyal hayat anlayışı yoktur;)Ama arkadaş çevresini iyi yakalayınca her yerde rahat etme şansınız var;)
117. şengül akbulut : 02:55 01.09.2009
ben afyon kocatepe üniversitesni kazandım okumak istyorsan her yer güzeldir afyonu seviyorum...
118. ..... : 11:13 01.09.2009
yurt yedekte en fazla kaça kadar gelir bi bilgisi olan???
119. cem : 05:26 02.09.2009
afyon kimya mühendisliği kazandım yani aslında güzel kötü demek sehre haksızlık olur herkez kendi hayatını çizer orayı güzel yapan yada kötü yapan biziz
120. ırmak k. : 06:37 06.09.2009
selam arkadaşlar bu yıl benim afyonda 2.yılım olacak yeni gelecek arkadaşlar korkmayın tamam afyon öle çok güzel bi yer değil ama yaşanılan yer ne kadar küçük olursa insanlar arasındaki iletişim okadar saf ve güzel oluyor.korkmayın artık kazandıysanız yapacak bişey yok anınızın tadını çıkarın ve mutlu olun
121. : 07:53 07.09.2009
kafayımı yediniz afyona geliyosunuz ya kacın demek biraz geç oldu ama artık yapacak bişi yok allah kurtarsınn benim 3. senem bn bıktım kaçmak için fellik fellik delik aramaya hazır olun
122. seher : 10:32 08.09.2009
gittim gördümm büyük bir hayal kırıklıgına ugradım izmirden bolvadine gitmek işimiz var valla =(( köy ya köyyyyyyyyyy
123. cem yıldız : 01:14 09.09.2009
arkadaşlar şuhutu kazananız yokmu ???
124. www zzzzz : 04:41 14.09.2009
arkadaşlar ben bolvadin den bu sene mezun oldum oranın kıtmetini çok iyi bilirn..o kadar değerli ki oranın dostluklaı.. haklısınız köy gibi doğal olarak yapcak bişe yok insan arkadaşına sığınıyor keşke yeniden başlasan oraya
125. MERVE : 02:06 15.09.2009
bu ne yha şoklardayım ne güzel anlatmış herkes afyonu ztn hiç istemeyerek geliorum ve samsundan geliorum.bide bn öğrenci no mu nerden öğrenebilirim öğrenci belgemi yurtdan istediler oraya bırakmıştım biri bana bu konuda yardımcı olabilirmi ):
126. feriha gün : 04:22 17.09.2009
bende afyon sosyolojiyi kazandım çok güzel olduğunu duymuştum ama fazla güzelde değilmş afyon fakat küçük şehir sevenler için bence harika allah yardımcınız olsn
127. ergun : 12:14 20.12.2009
bende işllah beden egitimine gidecegim umarım iyidir işallah hayırlı olur
128. kürşad : 05:47 23.12.2009
BOLVADİN MYO'DA OKUMAYA GAYRETLİ OLAN ARKADAŞLAR BİRAZ GEÇ OLDU AMA BANA ULAŞIN SORUNLARINIZA YARDIMCI OLMAYA GATRETİ BORÇ BİLİRİM... YURTLARA GELİNCE ŞİMDİ KYK BOŞ DİĞER YURTLARDA AŞAĞI YUKARI ÖLE HERKES BOLOVADA KALIYO... ******************* BOLVADİN TÜRK GENCİ....
Yorumunuzu ekleyin...  
Adınız Soyadınız:
Bu makale hakkındaki yorumunuz:
Güvenlik Kodu :
UYARI !!! Telefon numaraları, iletişim adresleri veya mail adresleri, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.