Anasayfa Forum Kantin Kütüphane Haberler İletişim
Açıköğretim Fakültesi Harç ücretleri ve Bilgiler
Açıköğretim Fakültesi Harç ücretleri ve Bilgiler
KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER Kayıt yaptıracak öğrenciler iki farklı ödeme yapacaklardır.Birinci ödeme kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan “ÖĞRETİM GİDERİ"; ikinci ödeme her yıl BakanlarKurulu Kararı ile
Tarih:09.09.2007>Bu makale 6478 kez okunmuştur.
belirlenen "CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI"dır.
Tablo-1 ve Tablo-2’de belirtilen 1. ve 2. taksit
ödemelerini, toptan yapabileceğiniz gibi iki taksit
halinde de yapabilirsiniz.
Ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve
EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir.
Üniversitece talep edilen veya edilecek olan
ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak
sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu
olmayacaktır. Ödemelerin kayıt tarihleri içinde
yapılması kayıt için yeterli değildir. Bankaya
ödeme yaptıktan sonra, alınacak dekontun diğer
kayıt belgeleri ile kayıt süresi içinde kayıt
yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim edilmesi
gerekmektedir.
Ödemelerinizi iki şekilde yapabilirsiniz.
• Vakıfbank Şubelerine Ödeme
Ödeme yapılabilmesi için Vakıfbank’ın herhangi
bir şubesine İnternet başvurusunda beyan ettiğiniz
T.C. kimlik numaranızla başvurmanız yeterlidir.
Banka görevlisine T.C. kimlik numarası ile
kayıt yaptıracağınız kayıt türü-bölüm/programı
belirterek ödemenizi gerçekleştiriniz.
• İnternetten Ödeme
Bu öğretim yılından itibaren banka ödemelerinizi
kolaylaştırmak amacıyla İnternetten ödeme
yöntemi devreye sokulmuştur.
Vakıfbank’ta hesabınız varsa ve bankomat kartı
kullanıyorsanız, Vakıfbank’ın ana İnternet sitesindeki
(http://www.vakifbank.com.tr) Tahsilat
724 linkini tıklayınız. Ardından “Okul Harcı Ödemesi
yapmak için tıklayınız” linkine giriniz.
Açılan sayfada, okul olarak “ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM” i seçiniz. Öğrenci
numarası olarak İnternet başvurunuzda
beyan ettiğiniz T.C. kimlik numaranızı doğru
şekilde giriniz. Sayfanın alt bölümünde yer alan,
kart sahibiyle ilgili bilgileri de eksiksiz ve doğru
şekilde doldurduktan sonra, “Devam” tuşunu
tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türübölüm/
programa göre yapmanız gereken ödeme
tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir.
Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek
dekontun yazıcı dökümünü alarak kayıt
yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim etmeniz
gereklidir.
İnternetten yapacağınız ödemelerde, işlem
yaptığınız bilgisayara bir yazıcı bağlı olmalıdır.
İşlem sonunda ekranda görülecek dekontun
çıktısının alınarak, kayıt işlemlerini tamamlamak
için büroya teslimi zorunludur. Dekontun çıktısı
olmadan kayıt işlemleri tamamlanamaz.
Ödemelerini Kıbrıs’taki bankaya yapan öğrencilerin
dikkatine !
Ödemelerini Kıbrıs’taki bankaya yapan öğrenciler
1. taksit banka dekontunu kayıt yaptırırken,
2. taksit banka dekontunu ise ödeme yaptıktan
hemen sonra MUTLAKA AÖF Lefkoşa Bürosuna
götürerek, bilgisayardan borç bilgilerini sildirmeleri
gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan
öğrenciler Fakültemiz kayıtlarında borçlu gözükeceklerinden
ve başka bir yöntemle borç kayıtları
düzeltilemeyeceğinden, doğacak sonuçlardan
Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
1. Öğretim Gideri
2007-2008 öğretim yılında adayların “Öğretim
Gideri” olarak ödeyecekleri 1. ve 2. taksit ödemesiyle
ilgili bilgi Tablo-1’ de gösterilmiştir.
Ayrıca adayların ödeyecekleri “Öğretim Gideri”
1. ve 2. taksit miktarları kayıt yaptırılacak bölüm/
programa göre Vakıfbank şubelerine bildirilmektedir.
Adaylar T.C. kimlik numarasını banka
görevlisine söyleyerek “Öğretim Gideri” 1.
taksit miktarını ödeyeceklerdir.
2. Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı
“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı”
miktarları bu kılavuz baskıya girerken Bakanlar
Kurulunca belirlenmediği için bu konuda bilgi
verilememiştir. “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci
Katkısı” Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmî
Gazetede ilan edildikten sonra ödenecek miktarlar
http://www.anadolu.edu.tr adresinden
duyurulacaktır. Adaylar T.C. kimlik numarasını
banka görevlisine söyleyerek “Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı” 1. taksit miktarını
ödeyeceklerdir.
“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı”nın
tespitine dair esaslarla ilgili Bakanlar Kurulu
Kararında sayılan kanunlar kapsamındaki şehit
çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamındaki malullerin çocuklarından,
“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı”
alınmamaktadır. Bu haktan kayıt anında kimlerin
yararlanacağı bilinmediğinden, bu öğrencilerin
diğer öğrencilerle birlikte ödeme yapması
istenmiştir. Bu nedenle yukarıda sözü edilenler
kayıt anında “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” 1. taksitini de
ödeyeceklerdir.

Ancak bu adaylar 1. taksit olarak ödedikleri Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı payının
iade edilebilmesi için, şehit veya malul çocuğu
olduğunu gösteren resmî belge ile banka dekontu
aslını, bir dilekçeye ekleyerek kayıt yaptırdıkları
AÖF bürosuna vereceklerdir. Dilekçede
paranın iade edilebileceği banka adı ve adaya
ait banka hesap numarası mutlaka bulunmalıdır.
Aksi halde dilekçe işleme alınmayacaktır.
Başvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri “Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” iade edilecek,
2. taksit tahsilatı yapılmayacaktır.
DİKKAT !
Bankaya ödemenizi yaparken T.C. kimlik
numaranızı ve hangi kayıt türü-bölüm / programa
kayıt yaptıracağınızı banka görevlisine
bildiriniz.

3. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı 2. Taksit Ödemeleri
“Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı” yıllık olarak hesaplanmakta
olup öğrencilere ödemelerinde kolaylık sağlamak
amacıyla iki taksitte alınmaktadır.
2. taksit ödemelerinizi isterseniz 1. taksitle
beraber bir defada yapabilirsiniz.
2. taksit ödeme süresi 29 Şubat 2008 günü
mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten
sonra ödeme yapmak isteyen öğrenciler yasal
faiziyle birlikte ödeme yapacaklardır.
2008-2009 öğretim yılı kayıt yenileme tarihine
kadar 2. taksitlerini ödemeyen öğrenciler bu
borçlarını kayıt yenileme bedelleriyle birlikte
ödemek zorundadırlar.
2. taksit ödemesini yapmayan öğrencinin
2008-2009 öğretim yılı kaydı yenilenmez.
2. taksit borcunu ödemeyen öğrencilerin
kayıt silme işlemi yapılmaz ve kayıt silme
yazısı verilmez. Bu nedenle kayıt sildirmek
isteyen öğrenciler, önce Vakıfbank’ın herhangi
bir şubesine 2. taksit borcunu ödemek zorundadırlar.

“Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı” ödemelerinizi http://aofburo.
anadolu.edu.tr adresindeki AÖF Büro-Web
hizmetleri sitesinden “T.C. kimlik numaranızı”
ve “AÖF Büro-Web Site Şifrenizi” girerek öğrenci
harçları kısmından kontrol edebilirsiniz.
Ödemelerle ilgili bilgiler tüm detaylarıyla bu
kılavuzda açıklandığı için, öğrencilere 2. taksit
ödemeyle ilgili ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
4. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Tahsilat ve İade
Esasları
“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” ile
“Öğretim Gideri”nin, Anadolu Üniversite Senatosunca
belirlenen tahsil ve iade esasları aşağıya
çıkarılmıştır. Kayıtla ilgili ödemelerinizi
yapmadan önce aşağıdaki esasları dikkatlice
okuyarak ödemenizi yapınız. İade taleplerinizin
bu esaslara uymaması halinde ödeme
yapılmaz.
• Öğrenci katkı payları ders sayısı ve dönem
süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak
alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler
hariç, kaydını yeniletmeyen öğrencilerden,
kayıtlarını yeniletmedikleri yıl için katkı payı
alınmaz.
Bu nedenle kayıt yeniletmeyecek öğrenciler
bankaya hiçbir ödeme yapmamalıdırlar.
Ödeme yapıldıktan sonra vazgeçme halinde
iade yapılmaz.
• İlgili öğretim yılında öğrencilerin, ilk kez bir
programa kesin kayıt işleminden sonra,
herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi
halinde, “Öğretim Gideri” ve katkı payı iadesi
yapılmaz. “Öğretim Gideri” ve katkı
payını yatırmış; fakat kesin kaydını tamamlamamış
adaylara katkı payı ve “Öğretim
Gideri” iade edilir.
• Herhangi bir nedenle, mükerrer ve/veya
fazla ödeme yapılması halinde ödenen fazla
tutar iade edilir.
• Katkı payı ve/veya “Öğretim Gideri”nin 1.
taksitini yatıran öğrenciler, bu ödemelerin
yıllık olması nedeniyle 2. taksit ödemelerinden
önce herhangi bir nedenle ilişkilerinin
kesilmesi halinde 2. taksit tutarı kadar borçlu
olurlar. (İlk yarıyıl sonunda mezun olanlar
hariç.) Bu borç, ödeme tarihine kadar hesaplanacak
kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
• Ara sınıflarda katkı payı ve “Öğretim Gideri”
ni yatırmış; fakat kaydını tamamlamamış
öğrencilere hiçbir iade yapılmaz.
• İdari kararla bir programın açılmamasına
karar verilmesi veya sadece idari kusura
dayalı bir kayıt yapılması halinde fazla alınan
katkı payı ve “Öğretim Gideri” iade edilir.
• Katkı payını ödedikten sonra Bakanlar Kurulu
Kararında sayılan kanunlar kapsamında
şehit çocuğu olduğunu belgeleyen öğrencilere
katkı payı iade edilir, “Öğretim Gideri”
iade edilmez. Bunun dışında hiç kimseye
hiç bir nedenle, diğer öğrencilerden
farklı uygulama yapılmaz.
• Açıköğretim sistemi ile eğitim yapan Fakültelere
“İkinci Üniversite” kapsamında kayıt
yaptırdıktan sonra, örgün programdan ilişkisini
kesenler (mezun olanlar hariç), izleyen
öğretim yılından itibaren normal katkı
payı tutarını öder.
• Katkı kredisi almaları kesinleşmemiş öğrencilerin,
yatırmış oldukları katkı payı taksitleri
iade edilmez.
• Katkı kredisine başvurduğu için kayıt sırasında
ödeme yapmayan ve bu başvurusu
sonuçlanmadan herhangi bir nedenle ilişkisi
kesilen öğrenciden, ilişkisi kesildiği tarihte,
katkı payı tutarı yıllık olarak tahsil edilir.
• Üniversiteye ilk kez kayıt hakkı kazanıp
aynı zamanda katkı kredisi başvurusu yapanlardan
katkı payı talep edilmez. Ancak
bu öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca
artırılan miktar kayıt anında tahsil edilir.
Kredi talepleri kabul edilmeyenlerden
veya kredi listesi kesinleşmeden okulla ilişkisi
kesilenlerden önceki dönem veya dönemlere
ait katkı payları, ilan edilen süre
içerisinde yatırılması durumunda gecikmeden
dolayı faiz istenmeksizin tahsil edilir.
• İade talebinin iadeyi doğuran işlemden
itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur.
Süresinde yapılmayan ve öğrencinin banka
hesap numarasının belirtilmediği iade talepleri
değerlendirmeye alınmaz. Her ay gelen
iade talepleri izleyen ayda değerlendirilir ve
uygun bulunan iadeler o ay içerisinde ödenir.
Bankaya gönderilen bedeli, bankanın
bekleme süresi içerisinde almayan öğrencilere
iade yapılmaz.
İade için başvuracak öğrencilerin, iadeyi doğuran
işlemden itibaren iki ay içerisinde banka
dekontlarının aslı ile birlikte dilekçelerini “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez
Büro Yöneticiliği Yunusemre Kampüsü 26470 -
ESKİŞEHİR” adresine göndermeleri gerekmektedir.
Dilekçede paranın iade edilebileceği
banka adı ve adaya ait banka hesap numarası
mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde dilekçe
işleme alınmayacaktır.
HARÇ ÜCRETLERİNE (YENİ KAYIT) ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HARÇ ÜCRETLERİNE (KAYIT YENİLEME) ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


2009-2010 Dönemi Açıköğretim Fakültesi Harç (Katkı) Miktarları
Açıköğretim Fakültesi Harç ücretleri ve Bilgiler içeriği
anadolu üniversitesi ,açıköğretim ,harçlar ,öğrenim giderleri ,1. taksit ,
2. taksit ,vakıfbank ,dekont ,harç ödeme tablosu ,kayıtlar ,
bütünlemeler ,finaller ,sınavlar ,aöf kayıtları ,aöf sınav sonuçları ,
aöf öğrencileri ,dikey geçiş ,ders muafiyeti ,harçlar ,sınav ,
Kategorideki Diğer Yazılar
YORUMLAR
1. UFUK GÖKÇE : 08:45 09.09.2007
insanları bilgilendirme adına yapılmıs güzel bir form.emegi geçenlere teşekkür ederiz.saygılar..
2. ebru : 05:36 10.09.2007
gerçekten iyi ve yeterli olmuş emeği geçenlere çok teşekkürler........
3. harun köşger : 03:45 11.09.2007
insanlara zor da olsa yardımcı olduğunuz için teşekkür ededrimmmmmmmmm
4. mustafa namaldi : 11:43 10.09.2007
gerçekten güzel bir form olmuş emeği geçenlere teşekkürler
5. emrah küçük : 06:52 11.09.2007
cok teşekkür ederim gercekten yardımcı oluyorsunuz tekrar tşkr ederim
6. ÖZKAN GENCAL : 01:47 12.09.2007
TEŞEKKÜRLER
7. ASUMAN AY : 01:12 14.09.2007
ARADIĞIM TÜM BİLGİLER BU SİTEDE MEVCUT. HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.....
8. TAHSİN ŞAHİN : 08:32 16.09.2007
GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR BİLGİLENDİRME SAYFASI...TEŞEKKÜRLER...
9. ZÜLAL YÖRÜK : 02:37 18.09.2007
ARADIĞIM TÜM BİLGİLERE RAHATLIKLA ULAŞABİLİYORUM BU YÜZDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM
10. BÜŞRA ÇİFÇİ : 02:54 18.09.2007
BİLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...
11. dilek aslan : 05:54 19.09.2007
gerçekten güzel yardım üniversite yeni başlayanlar için...
12. yasemin yarar : 02:24 19.09.2007
ben ilk 5 ten sonrara bakmış tım ama bulamadın yardımcı olursanız teşekürler
13. habibe urak : 03:36 19.09.2007
çok güzel bilgi verici olmuş teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı
14. emre başak : 01:36 20.09.2007
ilahıyatla ilgilı bışey bulamadım
15. gülşah sözümçetin : 04:32 20.09.2007
hani nerde harç taksitleri bu yıl ne kadar yazmıo ? bilgisi olan varmı ?
16. güngör güler : 07:09 21.09.2007
1 saattir harç ücretini öğrenmek istiyorum ama bir sürü gereksiz gereksiz bilgi açılıyor. sayfa daha yalın olabilir.
17. osman kara : 11:46 21.09.2007
bankaya yatan harç paraları ne kadar
18. başak kazancı : 12:34 22.09.2007
göngür gülerin yorumuna aynen katılıorum
19. NURCİHAN YILDIRIM : 05:47 23.09.2007
Çok güzel bilgilendirme tesekkürler
20. selin gökçe : 02:39 23.09.2007
kayıt parası ne kadar
21. MERYEM VE MURAT : 11:57 24.09.2007
TAMAM BİZİ BİLGİLENDİRMEK İÇİN Bİ SÜRÜ ŞEY YAPMIŞ OLABİLİRSİNİZ FAKAT BENİM TEK ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM KAYIT ÜCRETİYDİ VE BEN NEDENSE ÖĞRENEMEDİM
22. ebru ceylan : 12:22 24.09.2007
ben harç ücretlerinin ne olduüunu öğrenmeye çalişiyorum fakat bununlaa ilgili hiç bir seğye rastlayamadım
23. özlem sen : 03:16 24.09.2007
bende sıze katıom harc ücretrlerı bı turlu gosterılmedı
24. pelin demir : 02:45 24.09.2007
ya ne biçim iş bu ya anlamıyorum 10 saattir harc ne kadar diye arıyom dönüyo dolaşıyo aynı sayfaya atıyo beni yardım eden yokmu!!!
25. özlem sen : 03:18 24.09.2007
harc parasını acıkca yazın
26. birhan yörükoğlu : 08:30 24.09.2007
DEÜ veya ege üni.nin açık öğretim harç ücretleri ne kadar olduğunu yazmak çok mu zor anlamadım ki . 2 saattir bunu arıyorum.
27. zeyno demir : 08:40 24.09.2007
arkadaşlar işinize yararsa birde şurayı deneyin ilahiyat harç ücretleri falan var... http://www.aof.edu.tr/kilavuz/2007_2008/2007_2008-kayityenileme3.swf
28. gulumse : 11:25 24.09.2007
gercekten çok komik o kadar ayrıntı var ama harç ücreti yokkkk
29. PINAR : 12:02 25.09.2007
NASIL Bİ İŞ ANLAMADIM YANİ GİDEN SÜREYE YAZIK Bİ SATTİR HARÇ PARASI MİKTARINI ARIYORUM YOK YANİ
30. bi zahmet bakın : 12:24 25.09.2007
arkadaşlar alttaki linki görmüyosunuz heralde orda koskocaman HARÇ ÜCRETLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ yazıyo... pişirip ağızınıza veremezler ya..
31. kaan : 04:01 25.09.2007
arkadaşlar yazının en altında büyük harflerle harç ücretlerini öğrenmek için tıklayınız diyor görmüyormusunuz? Bulamıyan arkadaşlara sesleniyorum..
32. omer muhtar : 09:24 25.09.2007
vallahi hiç bir yerde bulamıyodum şu ücretleri size çok teşekkürler burda buldum
33. alaatin : 12:40 25.09.2007
ya kimse nekadr cari hizmet parası yatıracagını biliyormu lütfen arkadaşlar biliyorsanız yardımcı olalım
34. aliye koç : 03:03 25.09.2007
sadece harç giderlerini öğrenmek istiyorum ama bişeyyy yokk bulamadım
35. edaliiii gelin : 03:43 25.09.2007
elinize sağlık güsel olmuş ama şu harç paralarını neden yazmasınız anlamadım bide onu yazsaydınız süper olurdu.
36. ece can : 01:17 26.09.2007
yazık gunah ya son umudu acıkogretım olanlar bu harclar gıttıkce artıyo.....bukadar para ne parası anlamadım.
37. BLUE KEYS : 10:15 26.09.2007
BENDE SİTEYE GİRDİM FAKAT HARÇ PARASININ NE KADAR OLDUĞUNU ÖĞRENEMEDİM ANLAMIYORUM VE KAYIT TARİHLERİNİ ANLAMADIM 24 EYLÜL DİYORLAR 30 EKİM DİYOR AÖF SİTESİNDE ???
38. derya petek : 03:31 26.09.2007
gerçekten iyi olmuş bir sorum olacak bu adresime gelecek olan belge henüz gelmedi acaba kayıt başvurusu yapıncamı gelir yoksa önce mi kayıtımı ona göre yapacaklar cvb ltn tşklr
39. fatih baba : 03:56 28.09.2007
e güzel e güzel çok güzel boyle devam edin
40. fırat yuksel : 09:03 28.09.2007
ya arkadaslar burdakı harc paralarını nasıl gormuyosunz sasırıyorum ama yazmıslar kocaman........
41. ilknur : 06:32 29.09.2007
ille üyemi olmak gerekiyor bi harç ücretini öğrenmek için.nasıl iş bu???biri bana işletme fakültesi için ne kadar harç yatırMAM gerektiğini söylüyebilir mi?
42. MÜDÜR GÜLAY : 06:45 29.09.2007
harç ücreti gittikçe artıyor lütfen artmasın bu kadar sömürmeyin insanları yahu.
43. sercan ecin : 10:03 01.10.2007
ya arkadaşlar bu harç ücretini bende bulamadım bi yardımcı olsanız
44. nazlı bayram : 11:49 01.10.2007
harç paraları hakkında bilgi edinmek istiyorum zaten çok az zamanımız kaldı lütfen ve çok pahalı yokmu bunun bi önlemi yazık günah ama ya bide 2. taksit var
45. DİLEK : 09:57 03.10.2007
ARKADAŞLAR HARÇ PARASI 175.00 +40.00 YTL EN BASİTİNDEN AÇIKÖĞRETİM BÜROSUNU ARAMAK ZAHMETİNE KATLANSAYDINIZ HEMEN ÖĞRENİRDİNİZ.......
46. muhammet : 10:19 03.10.2007
çok karışık olmuş ben nereye girmeye çalışıyom o nereyi açıyo. harç parası ilk taksit 210 ytl bayılcanız %5 zamlı tarifeden
47. tuce : 08:43 05.10.2007
arkadaslar ben marmara üni. okumayı cok ıstıyorum ınsallah seneye gorusuruz
48. mehtap : 10:28 05.10.2007
harç ücretlerını bulamıyorum ya üye girişi falan diyo yardım edın nolur
49. ebru : 07:48 05.10.2007
beyendim diycek başka bişey yok da bişey sorcam öss a.ö için neler biliyrsnzzzz
50. Eray KARAKAYA : 10:52 05.10.2007
BİZDE ÇOK ARADIK ÜCRET DIŞINDA HERŞEY VAR SİTEYİ YAPANDAN ALLAH RAZI OLSUN NEYSE ÜCRET 215,00 YTL İMİŞ
51. şirin : 09:17 06.10.2007
ya ben bu sene yeni kaydolcam ilk basvuruyu netten yaptıktan sonramı aöf bürosuna gitcem??
52. isimsiz : 08:22 07.10.2007
ya arkadaşlar ben açıköğretim nasıl kaydolucam bide bide açıköğretim ücreti nekadar
53. elif şahin : 09:09 07.10.2007
ben bankaya parayı yatırırken hangi kayıt bölüm ve programa yatırcagımı kesin bilmiyorum
54. abdürrezak : 01:07 08.10.2007
arkadaşlar gecen seneki harç paralarınıda atırmamıştım ben bilgisiolan varmı ne kadar dı
55. berfu sezin : 03:45 09.10.2007
aöf senelik harç ücretlerinide yazarsanız tam süper olacak
56. Ahmet Kaya : 06:36 09.10.2007
Güzel birşey yapmışsınız teşekkür ederim. Berfu Sezin'in de dediği gibi 'aöf senelik harç ücretleri'ni de yazarsanız görünür bir yere çok daha güzel olacak. Arkadaşlar senelik harç öcretlerinden bilgisi olan varsa mail atabilirmi lütfen ? Sizede teşekkür ederim @mail: ahmetkaya1981@mynet.com
57. aslı : 07:59 10.10.2007
ya 2. taksit ne zaman yatırılacak tarihini bilen carsa bi zahnet yazsın
58. ebru : 08:13 15.10.2007
arkadaşlar bugün harcı yatırmanın son günümüydü yeni kayıtlar için? ben vakıfbanktan yatıramadım sistem kilitlendi nolcak şimdi bilgisi olan varmı LÜTFEN YARDIMMM???
59. ebru : 12:10 15.10.2007
yaa ben ilk kayıt olcam cari hizmet parasının yanı sıra bide öğetim gideri parasımı vercem? bulamadım acilen biri sorumu cevaplasın yaaw
60. MURAT KIRIKKANAT : 03:48 16.10.2007
BEN BU SENE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNE KAYIT OLMAK İSTEMİYORUM. BU YÜZDEN DONDURMAK İSTİYORUM BÖYLE BİRŞEY OLABİLİR Mİ?
61. derya : 12:43 17.10.2007
lütfen bana harc ucretlerı hakkında bılgı verırmısınız uye oluyorum fakat bılgı alamıyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
62. nergiz demir : 10:55 18.10.2007
ben bu yıl açık öğretime kayıt yapmakistiyorum ücreti öğrenmek istiyorum
63. cuneytcici/kelares. : 10:21 20.10.2007
GUZEL Bİ FORUM HEWALIM SAĞOL...ARKADASLAR HARÇ PARASI 175 +40YTL..=210 İLK TAKSİT....BU ARADA KAYITLAR 29,30 EKİMDE BASLIYOR HABERİNİZ OLSUN...HOŞÇALKALIN..
64. gonca evcimen : 11:55 20.10.2007
ben geçen yıl ikinci dönem harç parasını yatırmadım bı yıl tekrar kaydımı yenilemek istiyorum ve harç parası ne kadar ne zaman son öğrenmek istiyorum geçen yıl son ödeme tarihi eve gelmedi o yüzden ödeyemedim tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyorum siteye kayıt oldum ama hala öğrenemiyorum bu nasıl şey
65. Adem BÜLBÜL : 10:47 21.10.2007
bana göre verilen hizmet çok az.yetkililerin harc diye aldıkları paralarla hiç olmazsa bize verdikleri kitapların yanında birkaç yardımcı kitap verebilirler. yetkililer bu konuda alternatif yollar aramalı.aksi takdirde aldıkları para onlara helal olmaz ve bu paralar ya kendilerinden çıkar yada ailesinden çıkar... herkese selalar ve saygılar
66. murat kalkan : 10:02 20.10.2007
yazık bu insanlara bu kadar para olur mu?insan soyucu bunlar verdikleri hizmet değil kitaplar okunmuyor o kitapların yerine yardımcı kitap verseler daha makbule geçeceğine inanıyorum.saygılarımla
67. isimsiz : 04:28 22.10.2007
kayıt yenıleme ucretlerı nerde...
68. HALİME : 01:16 22.10.2007
BEN A.Ö. YENİ KAYIT OLDUM ORTA OKUL AMA İNT. KAYDIMA BAKAMIYORUM NET BİR ADRESİ YOKMU BUNUN. BİDE KİTAPLAR ÇOK GEÇ GELİYO NE ZAMAN DERS ÇALIŞICAZ BİZZ..!!
69. Müfit GÜNGÖR : 04:21 24.10.2007
Verilen kitaplar daha özetleyici ve kaliteli olsa daha iyi olmazmı. Cari hizmetler alınmasa bu sistem batarmı. Parayı veren var veremeyen var. Bu sistem bir an önce değişmeli. SSK gibi bir de eğitim kurumu kurulmalı. O kadar eğitime katkı payı alınıyor bunlar nerede? Eğitim içler acısı...
70. : 09:26 24.10.2007
size katılıyorum harç parasıdiye bise yok
71. M_C_tuba : 01:23 25.10.2007
hem hergün ders vermiyosunuz hemde örgün ögretimlilerle aynı konulardan sorumlu tutuluyoruz nası iş bu taaa
72. ayhan tanrıverdi : 04:20 26.10.2007
öğrenciye öğretim verilerek ileriye doğru gitmesine yardımcı olmaktır, fakat bizim memlekette tam tersi öğrencileri zora sokarak okumaktan bıktırılıyor ve öğrenci derslerini düşüneceğine yapacağı ödemelerini ve geçim davasını düşünmekle sıkıntıya giriyor. bu bizim en büyük sorunumuz devletin bu olaya en kısa zamanda el atması gerekiyor öğrencilerin daha verimli bir şekilde öğrenim yapmaları gerekiyor...
73. sibel KARA : 07:07 28.10.2007
ya bu hacların ne zaman hangı tarıhlerde ne kadar yatırılacagını yenı kayıda ne kadar kayıt yenılemeye ne kadar olacagını sınıf tekrarlarının durmunu yazsanız süper olacak yoruldum iki saattır aramaktan yoksa bu harcların yatırılma tarıhını kacırıp sene kaybedecez
74. m_c seden : 08:27 28.10.2007
2007-2008 kesin kayıtları nezamandır acil cevaplarsanz sevinirim
75. bekir bağrıyanık : 10:03 29.10.2007
kaç kredim olduğum ve 2007-2008 sınav kaydı yenileme tarihi
76. tolga_kApTaN : 11:37 31.10.2007
ya 3 haftadır ögrenmeye calısıorum kayıt yenileyecek olanlar nekadar harç ödeyecek.aöf bürosuna gitmeye gerek warmı die ama hepsi saçma saçma seyler cıkarıo.gerksiz hepsi
77. emine yılmaz : 10:23 31.10.2007
tek ders için af istiyoruz
78. candan : 11:11 01.11.2007
Açıköğretimde okuyanlara öğrenim kredisi çıkıyormu ? haberi olan varmı?
79. yelkenlikaptan : 02:11 02.11.2007
biz sadece harç miktarının ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz bir sürü şey yazmışsınız fakat harç parası şu kadardır..diyecek bir türlü cümleyi yazmamışsınız.millet harç miktarını arıyo onu yazın...
80. 1463 : 02:10 03.11.2007
1 sınıf tekrar kayıt üçretlerini nasıl ögrenebilirim lütfen yazın arkadaşlar
81. NAGİHAN : 07:01 04.11.2007
BİLGİLENDİRME ÇOK GÜZEL AMA BU BİLGİLENDİRME İÇİNE HARÇ ÜCRETLERİNİN NE KADAR OLDUĞU DA EKLENİRSE MUHTEŞEM OLURDU.. TEŞEKKÜRLER.. ÖYLE DEGİL Mİ ARKADAŞLAR?
82. öRenci : 02:05 05.11.2007
hakkaten ya harç ucreti hariç her bilgi war burda! =(
83. leyla karan : 02:26 06.11.2007
ltf bana aöiktisat fak 2. sınıf harç ücretlerini yazarsanız sevinirim
84. ebru : 05:26 06.11.2007
iyi çok hoşda ne harç mıktarı nede tarıhlerı yazmıyo okadar sey okudum bunlara dair bısey gormedım
85. tarihhhhhhhhhhh : 08:48 07.11.2007
ılk ödeme tarihi nezamannnnnnnnnnn.ALLAH AŞKINA SÖYLEYİN....
86. SİMGE : 02:12 07.11.2007
BUU NEEE YAAA BUKADARDA OLMAZ NE ÜCRET VAR NE TARİH VAR SİTEMİ ŞİMDİ BU ..... MİLLET 26 EKİM 16 KASIM ARSI KAYIT TARİHLERİ 175 YTL HARÇ + 40 YTL CARİ YATIRILACAK VAKIFBANKAA
87. gonyalı möylüt korkmaz : 07:31 07.11.2007
valla herkez haklı bee zaten türkiyede hangi sistem doğru çalışıyorki.aslında sistem bilem yok
88. sevgi : 10:31 08.11.2007
sabahtan beri tek aradığım şey kayıt parası bu niye yazmadınız anlamadım
89. seda : 09:10 09.11.2007
arkadaslar sayfanın basında sol tarafında kategoriler var acıkogretimi tıklayın tablo cıkıcak karsınıza herkese basarılar...
90. faruk : 04:52 12.11.2007
yazık tek ders için dilekçe veriyoruz ona bile red cevabı böyle saçmalıkmı olur tek dersten bi puanla kalmakta neyin nesi.en azından tekrar değerlendirin.paçavra gibi kağıtları yüzümüze vurmayın..
91. melih öz : 04:01 13.11.2007
bence bu site çok güzel olmus
92. didem doğan : 01:47 13.11.2007
haram olsun o kadar yatırdığımız paralarrrrr
93. selin : 08:15 13.11.2007
ewt site süper olmuş acaba iş imkanıda sağlıyolarmı :):) dershaneye git ayriyeetten onada para
94. Mehmet GÜREL : 10:54 13.11.2007
yaw arkadaşlar orada katagoriler diye bir yer var yukarıda onun hemen aşağısında açıköğretim butonu var dıklayın oraya çıkıyor karşınıza.
95. halit çelen : 01:55 14.11.2007
allah aşkına benim borcum varsa neden bana haber vermiyorsuz.ayıp değil mi şimdi ben nasıl faiz ödeyecem ikinci taksitin ayıp ayıppp
96. NERMİN BORA : 01:16 15.11.2007
NEDEN BEN NE KADAR HARÇ YATIRACAĞIMI GÖREMİYORUM. BİR BAŞKA ÖĞRENCİNİN VERDİĞİ BİLGİ GÜZEL AMA GÖRMEK İSTEDİĞİM DUYUM DEĞİL. İLLAKİ POSTA YOLU İLE GELECEK OLAN KİTAPÇIĞIMIMI BEKLEMEM GEREKİYOR.DAHA DETAYLI BİLGİ VERİLEBİLİRDİ!!!!!
97. birol ozal : 09:40 14.11.2007
19 ksm 2007 ilk taksit başlangıç 18 arl 2007 son gün mesai bitimi 29 şbt 2007 2.nci taksit son gün yenleme yapanlar 170+175=345 ytl ilk başlayanlar 130+125=255 ytl yatıracaklar.
98. seda! : 02:15 15.11.2007
selam nermin yukarda kategoriler var a.ö tıklayınca ne kadar yatırabilecegini görürsün basarılar...
99. faruk7075 : 01:20 16.11.2007
arkadaşlar tek dersten dilekçe veren varmı?varsa ne cevap aldınız lütfen yazın
100. selcen öztaş : 02:58 19.11.2007
imdattt!sıkıldım aramktan ilahiyat 2. sınıf harçları ne zaman yatacak bence dersleri geçmek kolay da sınava girmek zor yani bu işlerle uğraşmak zor yoruldum lütfenn yardım edin teşekkürler
101. alısya : 09:55 21.11.2007
2.sınıf harçlarının son ödeme tarihini bilen var mıııııı
102. pınar : 02:28 22.11.2007
18 Aralık son gün
103. erdal yılmaz : 08:10 25.11.2007
bu yıl açık lise den mezun oldum. 2 yıllık açık öğretim okumak istiyorum.öss kayıt tarihleri ne zaman başlıyor bilgim yok.
104. selcen öztaş : 02:45 28.11.2007
ERDALL kardeşim göremiypruz ne yapalım yardım et aşağılayacağına ne yapalım senin kadar zeki değiliz zekada Allah vergii bişey
105. selcen öztaş : 02:47 28.11.2007
Zeynep kardeş sağolasın bir şeyi bulamadık diye aşağılanıyoruz sağol haklsın valla bunu yazanı tanımak isterdim valla ERDALL beyi yani;)neyse takmayın inş sınavlarda hepiniz başarılı olurunuz by
106. ERDALL : 06:26 27.11.2007
HERKEZ YAZMIŞ^HARÇ ÜRETİ NE KADARDA NE KADAR.HATTA 10 SAAT VAKİT HARÇAYIP BULAMAYANLAR BİLE VARMIŞ.VALLA HELAL YAAAA.ADAM LAR O RAYA KOSKOAMAN HARFLERLE YAZMIŞLAR.VALLA YERİNİZDE OLSAM HEMEN BIRAKIRIM AÖF Ü.NETİ KULLANMASINI BİLMEYEN BİRİ O OKULU BİRAZ ZOR HATTA İMKANSIZ BİTİREMEZZ.YAZIK YA.
107. zeynep : 10:25 28.11.2007
arkadasım bence sen neti bırak aradığını bulamayabilir insan bunda ne gariplik var okumamak cehalettir insanlar bi yastan sonra yada bazı nedenlerden dolayı geç başlıyor okumaya aöf bile olsa ne bırakması!!!!!!!!!! milletin moralini bozmayın!!!
108. zeynep özkan : 11:14 30.11.2007
okul öncesi öğretmenliği 2.sınıf öğrencisiyim ne kadar harç yatırmam gerektiğini bulamadım yardımcı olur musunuz
109. sena yılmaz : 03:25 01.12.2007
arkadaşlar sınıfta kalanlar içinde ücretler aynımı
110. sedA : 08:14 03.12.2007
merhaba sena ucretler aynı degil sen 130-36 yatırcaksın...basarılarr
111. Emine... : 09:08 04.12.2007
makalenız ıyı fakat ardıgım konuları bulamıyorum.Ben sınav yerımı degıstırmek ıstıyorum fakat öyle bı sayfa yok burda. Yardımı olursanız tesekkur ederım...
112. Ali Işık : 09:19 07.12.2007
Harçlar niçin kaldırılmıyor
113. MUAMMER ADAK : 08:31 10.12.2007
HARÇ PARASI YATIRA YATIRA SOYULDUK HARÇLAR NEZAMAN KALDIRILACAK.NEZAMAN TEK DERSDEN SINAV HAKKI VERİLECEK.MATEMATİK DERSİ 3 VEYA 4 SINIFA ALINSIN HİÇ DEĞİLSE BİZLERDE BİR OKUL BİTİRMİŞ OLALIM.
114. barış ünal : 08:24 11.12.2007
gerçekten arkadaşlar bu harçlar çok ya bide anlamadığım cari hizmet parası veriyoruz saçma bi şey
115. melih : 02:21 12.12.2007
para tuzağı bi üniversite
116. zeynep şahin : 10:00 13.12.2007
bu harç ücretleri nerde yazıyor bulamıyorum bırısı bana yardım etsın
117. ZEYNEP!! : 01:59 13.12.2007
MELİH ARKADASIM PARA TUZAGIYSA OKUMA ALLA ALLA YA
118. TunaYMuraT : 11:33 13.12.2007
Yeni kayıt olanlar için : İLK TAKSİT : 19 Kasım/20 Aralık 2007 tarihleri arası 175 + 36 = 211 YTL İKİNCİ TAKSİT : 21 Aralık 2007/29 Şubat 2008 tarihleri arası 170 + 37.20 = 207.20 YTL'dir.
119. bahar : 11:35 15.12.2007
bankacılık ve sigortacılık 1 sınıfta kaldım bankaya ne kadar para ödemem gerekiyor yardım edin lütfen......
120. : 07:56 16.12.2007
Arkadaşlar bu ödemeyi geciktirirsek bi sorun çıkarmı yani bayramdan sonra ödesek bilgisi olan hemen cevap yazsın lütfen.
121. pelinn : 02:46 17.12.2007
Kayıt yenilemek için ücretleri öğrenmek istiyorum ama hala öğrenemedim.nerde bana biri bilgi versin.LÜTFENN
122. fato : 03:18 25.12.2007
Kayıt yenilemek için ücretleri öğrenmek istiyorum ama hala öğrenemedim.nerde bana biri bilgi versin.LÜTFENN
123. CANSU : 05:37 25.12.2007
ARADIGIMI BULDUM SONUNDA AMA TARİHLERİ HKINDA BİLGİ EDİNEMEDİM EN SON HANGİ TARİH
124. Murat DEMİR : 03:32 28.12.2007
Arkadaşlar ben 2008'in taksitini yatıramadım bunun bir yolu yokmu yardımcı olurmusunuz
125. betül güney : 04:01 28.12.2007
ben yeni katıldım ve burda öğretimle ilgili arkadaşlarla ilgili bilgi almak isterim
126. MeHMeT : 07:15 28.12.2007
arkadaşlar bu para yatımtarihleri ve miktarını yazar sanız sevinrim arkadaşlar siteye yazmamışlar
127. Murat DEMİR : 10:03 01.01.2008
arkadaşlar ben açık öğretim 2008'in ilk taksitini yatıramadım, kayıt yaptırmanın bir yolu yokmu
128. TUBA ÇİMEN : 08:49 02.01.2008
herkes birseylerden şikayetci eyer karanlık günlere ışık olmak istiyorsanız yokuşu çıkarken terleyeceksiniz arkadaşlar murat bey 2. taksitle birlikte yatırabilirsin 1. taksidini
129. tuba çimen : 02:27 02.01.2008
böyle güzel bir bilgi pınarından bizlere su verdiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ederimmmmmm
130. MURAT KIRIKKANAT : 01:52 07.01.2008
Ben bu yılaçıköğretim harcını yatıramadım.Bana biraz fazla geldi biraz indirim yapabilirmisiniz?
131. Murat DEMİR : 11:06 07.01.2008
Tuba hanım kayıt yapıtıramadım ikinci taksit ne zaman ki bu sene kayıt yaptırma ,şansımız yok duyorlar
132. tuğba ardıç 08.01.2008 : 02:19 08.01.2008
bilmeyenlere öğretmek elimizin altında heran bulabilmek tabiki mutlu ediyor bizi
133. yağmur : 08:24 08.01.2008
bence bazıları hava olsun diye yazmış lütfen tşkkr edin bi.....
134. TUBA ÇİMEN : 12:22 10.01.2008
murat bey kusura bakma ben yanlış söylemişim özür dilerim ben birinci taksidini yatırdın sanıyordum araştırdım öyle bir imkanın yokmuş senin adına üzüldüm gerçekten nasip diyelim gitsin yardımcı olmayı çok isterdim tekrar özür dilerim
135. TUBA ÇİMEN : 12:31 10.01.2008
MURAT bey kaydını eger yaptırdıysan birinci taksidini 2. taksidinle birlikte yatırabilirsin ama kayıt yok ise ozaman olmaz üzülme yeniden girersin hoşçakal
136. nurcan : 11:03 11.01.2008
2.harcın son günü ne zaman bilen varmıııı
137. zuhal : 06:46 13.01.2008
(=.=)şimdiden bizleri her konuda aydınlattığınız için ve gösterdiğiniz çabalarınızdan dolayı çok TEŞEKKÜR ederim:)))
138. ZuHaL KİRMAN : 06:54 13.01.2008
Kitaptan çok internnet ortamından daha çok yararlanıyorum.Göstermiş olduğunuz çabadan dolayı çok TEŞEKKÜR ederim.:)))))
139. burçin : 05:54 17.01.2008
niye kayıt paraları çoooook fazla
140. OĞUZ : 11:00 18.01.2008
HEVALLAR KİM YAPMIŞSA ÇOK GÜZEL OLMUŞ SAOLUN SAYENİZDE İSTEDİGİMİ BULDUM.SPAS.(TŞKLER):)
141. pınar tunçbaş : 02:26 22.01.2008
ilk defa aklımdaki soruya cevap bulabildim gerçekden teşekkürler
142. elf : 09:31 29.01.2008
ben açıköğretimden kayıttımı sildirmek istitorum tekrar öss girip 2 yıllık okumak istiyorum olur mu şimididen teşekkürler
143. mehmet çalık : 08:31 30.01.2008
4.sınıfta okuyorum.şu 2. kayıt taksidini şubatta değilde martta ödesek olur mu ya..zaten kazandığımız üç kuruş oda bu şubatta takside mi gidecek...bi arkadaşım 2.taksidi zamanında yatırmammış ama sınawlara girmiş.böle bi şey olabilirmiki yaa.ilgilenen arkadaşlar özellikle1. soruma cevap verirseler çokmemun olurum. herkse ii akşamalr.
144. ali özel : 11:43 04.02.2008
bencde harçlar çok fazla derslerde çok zor kayıt olucaklar iki kere düşünsün
145. heval : 06:24 01.02.2008
ya arkadaşlar diolar fiyatlar inmiş şuanda kayıt parası 40 ytl miş ne diosunuz doğrumuymuş bi araştırırmısınız benim fırsatım olmadığından araştıramıyorum siz bi araştırın şimdiden teşkrler
146. Gülnaz CANBEZ : 12:24 02.02.2008
Ayrıntılı ve güzel hazırlanmış.Emeği geçen herkese teşekkürler.(bide şu harçların ödemesi az olsa daha iyi olacak,ama sizinle bir ilgisi yok dimi.........
147. NURTEN : 09:40 12.02.2008
SİTE ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ HARÇLAR BİRAZ DAHA AZ OLSA ÇOK İYİ OLUR
148. gullibi : 10:27 11.02.2008
çok hoş olmuş
149. BAHATTİN GÜLERYÜZ : 02:47 11.02.2008
devlet eğitime biraz daha önem vermeli yoksa bu ülke kalkınamayacak
150. HAKAN POYRAZ AYANOĞLU : 01:48 12.02.2008
selam arkdaşlar sıte guzelde.ya bazı konularda karışık gıbı.şu harç paraları falan bır çızelge şeklınde gösterılse ve ulaşımı kolay olsa çok ıyı olur..bıde 29 şubat ıkıncı taksıt odenecek haberınız olsun.one alındı taksıt yatırma..aöf kendını garantıye alıyor...en sonunda bu açıköğretım için sıte yaptırcam uyelık falan ıstemıcem..herkese ALLAH KOLAYLIK VERSIN...
151. nesrin : 01:30 14.02.2008
merhaba herkese evet harç ödemesi erkene alınmış ne cinsler ay başı para alıyoruz zaten.zaten çok para alıyrlar çok haksızlık açıköğretim normal üniversteden çok zor hemde.hem iş hem ders.uğraşıyoruz inş bu sene geçerim herkes geçer umarım:))hoşcakalın
152. filiz : 10:46 17.02.2008
harç paralarını bulamadım aradım ama nedense hep aynı sayfalarda döndüm durdum bi zamet harç parsının ne kadar olduğunu daha açık ve net olarak yazarsanız çok memnun olur ve bu kadar uğraşmamış ne araığımızı buluruz . çok teşekkür ederiz ...
153. emre aşok : 02:58 21.02.2008
harç parası kalksın ingilizler gibi sömürge yapmasınlar bak ingi lizlere kipa dan sonrqa migrosu aldı
154. mavi komedyen : 03:30 21.02.2008
harç ücretleri çok pahalı zam tarifesi fazla
155. burcu : 08:11 23.02.2008
ya arkadaşlar ben tek ders için toplam 400 milyon yatırdım.nedense arkadaşımın 8dersi var ama oda aynı parayı yatırdı.mahkemeye verildi fakat kabul edilmedi.açıkçası soyuluyoruz.
156. güçlü ferit : 11:54 23.02.2008
bu harç paraları kalkmalı artık, rahatlıkla herkes okumalı diye düşünüyorum.
157. İzzet : 05:40 24.02.2008
çok güzel olmuş teşekkürler m.y.o mezunuyum.otomotiv bölömünden mezunum açıköğretime hangi alanda başvurabilirim? bilgi sevinirim
158. AYLİN KOÇ : 10:48 25.02.2008
TŞK EDERİZ ÇOK GÜZEL BİLGİ AMAÇLI İYİ GÜNLER
159. özgür : 01:44 26.02.2008
ya arkadaşlar dün bankaya 2. taksiti yatırmaya gittim ama 170 ytl yerine benden 207 ytl aldılar bu konu hakkında bişey bilen varmı yardımcı olursanız sevinirim saolun
160. serap öztürk : 07:23 26.02.2008
bencede arkadaşlar kesinlikle katılıyorum bu harç paraları Bİ AN ÖNCE KALKMALI
161. seda saydam : 07:37 26.02.2008
yani bu açıköğretimle ilgili şeyleri daha detaylı ve kolaylıkla bulabileceğimiz bir site haline dönüştürseniz kimseye zorluk çıkarmamış olursunuz.arkadaşlar açıköğretim 2. taksitleri 29 şubata mesai bitimi son gündür ve vakıfbanka yatırmanız gerekmektedir.İnşalah aydınlata bilmişimdir sizi
162. yasemin başar : 10:44 26.02.2008
üc bir barajı kalkmalı artık diye düşünüyorum emek veren ögrencilere yazık oluyor teşekkürler.
163. sezen uzunay : 08:06 27.02.2008
arkadaşlar hepinize başarılar ben mersinden.bu sayfa herşeyi açıklıyor bol kese versin herkese hayat inşallah...
164. murat : 09:17 06.03.2008
harç paralarını yatırmayalım bunlar bizleri soyuyor biz yatırdık sıra onlar bu enayiler nasıl olsa yatırıyor diyorlar bakın sane sınava girmeden tüm harçları peşin alıyorlar soyguncular.
165. : 02:45 29.02.2008
YA İSTANBUL AÇIKÖĞRETİM NOLARI HEP YANLIŞ ARIOM Bİ TÜRLÜ AÇAN YOK YADA MEŞGUL BANA BİRİ TEL NO VEREBİLİRMİ NAPÇAMI BİLMİYORUMDA:(
166. ahmet özkalkan : 09:51 12.03.2008
yorumlarınız çok güzel
167. hakan : 09:06 09.03.2008
zeyno demir dediğin yere girdim fazla bişey öğrenemedim biraz bilgi verebilirmisin
168. MURAT : 03:54 07.04.2008
Arkadaşlar Tek Dersden kaldıysanız Tek Ders için hep beraber Dava açalım.Bunlar değilse bizleri soyup soğana çevirecekler.Bu kitapsızlarda insaf yok bu yazılarımızı hiçmi okumuyorlar bunları nereden rahatsız edebiliriz varsa bilen oraya yazalım.
169. gökhan aydın : 05:03 07.04.2008
açık ögretimde elektrik bölümü varmı teşekkürler
170. Besra GÜL : 06:57 07.04.2008
Cok güzel olmuş teşekkürler.
171. slm arkadaşlar ben harç parasını yatırma : 10:04 26.04.2008
çok güzel bu site
172. ayse uncu : 12:00 17.05.2008
kayıt dondurmak istiyorum ve bununla ilgili doğru düzgün hiç birşey belirtilmemiş.
173. ayse : 12:05 17.05.2008
1. taksiti yatırdım. 2. taksiti yatırmadım kackere üstüste yatırmazsam kayıt silinir. bilgilendirirmisiniz.
174. pınar gok : 04:23 21.05.2008
ya arkadaslar ben artık sınava girmek istemiyom cıkmak için birşey yapmam gerekirmi harç ödemek istemiyorm
175. gürkan karalı : 08:30 25.05.2008
ayse ıptal etme dıye bırsey yok odemezsen faız uzerıne faız tc kımlık numarasına ekledıler valla.Bende askere gıtmek ıstedıgımı belırttım ama kaydımı dondurun veya sılın dedım ucretını yatır sonra hallederız dedı komık sey...Harcx odemek zorunlu degıl mecrubı hesabı...
176. exd : 10:07 12.06.2008
bende geçen sene 1. sınıfta kaldım ve 2. taksidi yatırmadım .askere gidicem ağustosta .kayıdımı dondurmam için neyapmam gerekiyo arkadaşlar.
177. ahmetcik : 04:37 28.05.2008
Çocuklar 2007-2008 öğretim yılı için cari giderler dahil ödenen harç ücreti toplam 450 YTL dir. birinci taksit : 250 YTL ikinci taksit : 200 YTL 2008- 2009 eğitim döneminde tahminimce toplam 600 YTL olur.
178. serkan : 12:02 08.06.2008
2. taksitler ne zamana kadar ödenmesi gerekiyor
179. fatih niron : 02:58 12.07.2008
açık öğretime öss sonucu olmadan kayıt yaptırabilirmiyiz
180. mehmet kılıç : 09:46 15.07.2008
son kayıt nezaman acaba onu merak ettim
181. ela yazgı : 01:56 16.07.2008
ya bu yıl a.ö e kayıt yaptrmak istiorum halkla ilişkiler bölümüne 4 yıllıga geçişi var mıa acaba..simdiden tskler
182. MUSTAFA CEYLAN : 10:49 02.08.2008
KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLICAK İLAHİYAT AÇIKÖĞRETİM
183. nuran : 04:33 11.08.2008
ya acık acık 1.takst su 2.takst su die yazsanızaa hiçbişi anlamadm yaaaa
184. aslı : 07:27 15.08.2008
selam arkadaşlar ben aöf halkla ilişkiler bölümü 2.sınıf öğrencisiym,ela yazgı sana cewap wermek istiorum,4yıllığa geçişi war fakat normal öss ye girip halkla ilişkiler we reklamcılık bölümünü tutturabilirsen + eğer olmassa ek olarak 2 yıl bittikten sonra işletme,iktisat ws seçebiliosun ,sonuçta 2 yıl halkla iliş.2 yılda farklı bişi okumuş oluosun iki ayrı diploman oluo,benm bildiğim bukadar..
185. ZEHRA : 12:49 01.09.2008
FIRAT ÜNVRSTESİ TARİH OKUYRM HARÇ ÜCRETİ NEKADARRRRR HANGİ TARİHTEEEEEE ÖLDM YAAAAA
186. nazan özcan : 04:20 21.08.2008
slm bana yardım edermisiniz bilmem ben 2 yıllık önlisan muhasebe mezunu oldum bu sene ben 3. sınıftan devam ettirmek istiyorum böyle bir hakkım varmı acaba
187. gönül : 01:09 23.08.2008
dikey geçişe başvurup 3. sınıftan devam edebiliyon benim bildiğim bu umarım yanılmıyom
188. mehmet ayaz : 05:49 20.08.2008
özür ama bilgilendirme daha kolay ulaşabilme imkanının olmasıgerekir
189. özgür tmk : 04:25 24.08.2008
hoşş..aydınlatıcı birsürü cümle kurulmuş..fakat ne yazıkki hala aydınlatamadığınız yada aydınlatmak istemediğiniz konu:HARÇ ÜCRETİİ..bilmiyorumm ama gözden kaçmış olamaz bu konu..
190. prenses : 11:56 25.08.2008
tek kelime ile süper
191. mertco : 12:23 01.09.2008
harç parası ne kadar onu soleesin birisi
192. buket aydınlı : 07:06 25.08.2008
Beş yıl önce mezun olmuş biri olarak bu kadar basıt ve anlaşılır açılmış yazılmış bu formu neden bu kadar geç açtınız diye size söylenmedim değil hani.Teşekkürler benden sonrakıler için ellerınıze sağlık.Benım asıl problemım a.ö.f.den mezun olanların gırılebılecek tüm sınavlara girip tüm fark derslerını verip ilköğretime öğretmen olabılırler mı onu öğrenmek ?Nasıl bır yol izlemeli ne yapmalı bır yardım elı uzatabılecek bır bılen yokmu allah rızası için.teşekkürler buket aydınlı
193. gül toker : 10:25 28.08.2008
güzel bir site kurulmuş ama ulaşımı biraz zor oldu yinede teşekkürler
194. : 09:54 01.09.2008
ya harc ucreti ne kadar oldu ondan haber ver
195. burak tike : 06:43 28.08.2008
herkese selamlar evet ya bu açık öğretim işletme bölümünün kayıt ücreti açıklan mamış.. neden acaba??? cok mu zor bişey bu yani??? anlama dım gitti... neyse gider a.ö bürosun dan öğrenirim...der kese bol şans...
196. serkan deniz : 08:39 03.09.2008
ya harçları neden yazmıyorlar teşekkürler
197. eda seda : 11:20 30.08.2008
ya harç ücretleri ne kadar
198. asiye aydın : 09:17 04.09.2008
harç parası nekadar
199. DUYGU DUYGUSU : 12:10 04.09.2008
ARKDASLAR BEN BU SENE ESKISEHIR UNW ICIN HARC PARASI YATRCM BILIGISI OLAN VARMI NE KADAR ACIKOGRETIM
200. fatoş bekereci : 12:40 04.09.2008
ben bu sene üniversite açık öğretime kayıt oldum ama hala ne yapacağımı bilmiyorum harçlar ne kadar bilen varmı
201. baran altın : 04:27 04.09.2008
allah rızası bie kişi cıkıpta ögretim giderleri ve cari harcamaları acıklasın bu nasıl bir iş. devlet sırrı gibi
202. gchj : 08:53 23.02.2009
ı dont understand:9
203. nur : 02:54 05.09.2008
arkadaşlar ben kamu yönetimi bu yıl okucam seneye tekrardan össye gırıcem bır yıl sonra bunu iptal edebılırmıyım bılgısı olan lütfen yardımcı olsun simdiden tşkrlr
204. gönül semiz : 06:39 05.09.2008
nekadar ki.bilen biri yazarmı lütfen
205. özge : 03:39 06.09.2008
açık bir şekilde harç ücretini söylerseniz memnun oluruz.......
206. rrrrrrrrrrrr : 12:00 23.02.2009
yaa bu ne böyle kitapta ayrı bi para söylüyorlar bankaya gidiyoruz daha fasla ödüyors 40 milyon fasla para verdim ne bu böle faiz faiz
207. ferdi : 11:31 14.03.2009
arkadaslar harc ı yatıramadım son gun 27 subattı ama yatramadım bırsey olur mu
208. FERDA : 11:55 22.04.2009
YA BİŞE OLCAĞIYOK BENDE ÖDEMEDİM AYDA 1TL GELİYOMUŞ
209. eylül akça : 12:27 01.05.2009
aöf iktisat 1.sınıf öğrencisiyim.2.dönem harcını kasım a kadar ödeyebileceğimi sanıyorum.konu hakkında bilgisi olan var mıı.teşekkürler
210. serpil daşkıran : 11:39 01.05.2009
slm arkadaşlar ya bılenınız varmı ben daha ılk kez acık ögretıme kay dolucam acaba orta okul için acık ögretım kayıtları nezaman başlıyo yardımcı olursanız svınırım
211. mavi panter : 11:02 09.04.2009
açık öğretim sayfasında istediklerimi bulamıyorum daha düzgün bilgi verilmesini istiyorum
212. KÜBRA KÜÇÜKYORGANCI : 10:00 18.04.2009
HARÇ PARASI 250 LİRA ARKADAŞLAR, BEN SÖYLEYEYİM BİLİN
213. LUSNİKA : 02:55 18.05.2009
aöf muhasebe 1.sınıf öğrencisiyim 2.dönem harç miktarları hakkında bi bilgisi olan varsa yardımcı ola bilirmi aöf hakında bilgi öğrenmek ne kadar zormuş arkadaşlar bu sitede emeği geçenlere herkez adına teşkür.
214. filiz kılıç : 03:18 14.05.2009
ben sizden ögrenmek istediklerimi ögrenemedim ögrenmek istemediklerimi ögrendim sag olunya
215. makiii : 12:04 25.05.2009
arkadaşlarr benn 2. taksidin eerkene alındığını çok sonra öğrendim..bana şimdii ödenmedğini söledilerr senye kayıt yaptırırken ödeniyormşş doğrumu acabaa? bidee faiz ayda 1 ytl yazmş arkadaşın birii doğrumudurr?ben 2. taksidi şimdi yatırabiliomuyum ve yatırılmıyorsa sınava girebiliyormuyumm?
216. sevdagül : 07:02 01.06.2009
arkadaşlar babam kıbrı gazisi büro bize ödemede geçerli omadıgını söyledi ne derece doğru bilemiyorum doğruysada çok saçma tam detaylı kimden ögreneceğimide bilemiyorum bana lütfen yardımcı olursanız sevinirim
217. sıla : 10:38 04.06.2009
harç parasını öğrenmek için üye olmak gerekiyo... BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ!!!
218. fecri dalgiç : 10:18 25.07.2009
ya bi saatır harc ücretıne bakacam yalandan yere bussuru şey yazmişsiniz malesef aradiğimizi bulamıyoruz
219. aysun gül : 01:43 25.07.2009
ben bu sene açık ööğretim liseye yazılıcam fakat ne kadar yatırıcam bilmiyorum yardımcı olurmusunuz
220. ömer gürbüz : 01:24 24.07.2009
arkadşlar bn harç paraasını ögrenemedim bilenler lütfn bna yardımcı olsun kç paradır yorumda yazasınlr herkes görsun bilmeyenler lütfe...:!
221. meyra : 10:41 23.07.2009
açıköğretim öğrencileri için geçiş hakkı tanınması adaletli olurdu ama tanınmıyor,sen bu bölümü tercih ettin orda kal deniyor sanki...
222. ipek : 04:21 04.08.2009
açık öğretim harç parası hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadım bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorum yardımcı olurmusunuz
223. eliff : 01:09 05.08.2009
ücretleri de yazarsanız ii olur
224. . : 01:48 10.08.2009
ödeme tarihini öğrenmek istiyorum
225. fehya ışık : 05:07 31.07.2009
arkadaşlar lütfen biri bana açıköğretim ingilizce öğretmenliği harçlarını söylesin lütfeeeeeeen...
226. : 06:31 03.08.2009
bu ne ya üçretleri neden yazmıyorsunuz?
227. AYŞE : 01:03 11.08.2009
NEDEN HARÇ PARASINI YAZMIYORSUNUZ
228. harun eşi : 01:46 11.08.2009
harç ücretleri hariç her bilgi var
229. rasim : 03:06 12.08.2009
bu ne ye böyle
230. ceren bulut : 03:08 12.08.2009
harç parası ne kadarmış neden yazmamışlarki bu ne yaaaaaaaaa
231. Pelinn : 10:38 12.08.2009
250 lira oldugu söyleniyor yukarda harcın ilk taksit heralde
232. SEDEF altin : 03:38 13.08.2009
RADYO TV PROG YAZDIM İKİ YILLIK HARÇ PARASI NE KADAR BİLEN YOKMU
233. bahar gümüş : 09:33 13.08.2009
ben de katılıyorum harç paralarının ne kadar olduğunu neden yazmadınız.
234. ayşe yılmaz : 09:34 13.08.2009
ben de katılıyorum harç paralarının ne kadar olduğunu neden yazmadınız.
235. eda bat : 01:11 13.08.2009
bence tam olarak yararlı bi site değil çünkü bilgileri iç içe yazılmış samanlıkta iğne arar gibi
236. merve : 01:54 13.08.2009
yenı kayıt olcam sımdıden vazgectım bunlar soycuncu resmen
237. erdem gencer : 03:17 13.08.2009
vala tam bişe bilmiyorum ama herkez güsel diyo ne işe yarıyo bilmiyorumm:S:D
238. zehra ayaz : 05:21 13.08.2009
harc parası ne kadar
239. seeeem : 10:08 13.08.2009
ya hakkaten yaa neden harç paraları hala açıklanmadı
240. remziye ünal : 08:39 14.08.2009
ya allah aşkına açıkögretim harç ücretini bilen varsa yazsın...
241. şerife kazancı : 09:27 18.08.2009
ya hakkaten su harç ücreti ne kadarrrrrrrr
242. enver demiral : 12:54 18.08.2009
yeni kayıtlar bankaya harç parasını hangi tarihte yatıracak bilen varmı
243. coool : 08:37 18.08.2009
eh idare eder
244. emrah koyuncu : 12:06 19.08.2009
bu yıl kayıt yaptırcam turk dılı edebıyat ına neden hala ben harc ucretını 2 gundur bakmadıgım okumadıgım sayfa kalmadı ve hala guven veren bı cevap alamadım .. ısler sımdıden boyleyse geleceklerı dusunemıyorumm .. herkese sabır
245. nihal tezcan : 04:35 19.08.2009
gerçekten bilgilendirici bir yazıydı çok teşekkür ederim..
246. sahra : 11:33 20.08.2009
arkadaşlar 220 ytl 1 taksit 2. aynı para bölüme göre degişiyor mu bilmem 29 şubat sondu 2 taksitler için eger ödememişseniz faiziyle ödiyeceksiniz benim gibi yani
247. kemal vanl ı : 11:35 20.08.2009
açıkçasını söylüm ben de senin gibi harc konusunda bilgim yok dilek hanım bilgin varsa bana da haber verirsin okey mi
248. betül ayhan : 12:24 21.08.2009
a.ö önlisans programı fotorafcılık ve kameramanlık proramına yerleştim ama harçlar ne kadar bulamıyorum.
249. arzu aktaş : 10:17 22.08.2009
ya herşey iyi hoşta yeni kayıt için harçların bankaya yatış tarihleri hangi zamanlar içinde ve harç ücretleri ne kadar bunlarıda belirtseniz çok daha iyi olacak... lütfenn bilenler cvp yazabilirmi...tşkrlr..
250. abdurrahman aldağ : 11:03 24.08.2009
ücretler eğer alaaddinin sihirli lambasındaysa derhal biri sıvazlasın o lambayı!yoksa kimse bulamayacak!!!
251. kemal in : 09:47 24.08.2009
emeği gecenlere teşekkürler çok güzel olmuş
252. ayse dinc : 11:31 24.08.2009
bu sene yeni kayıt yapyıracagım büro yönetimi ve sekreterlik bölümü acaba kayt icin ne kadar yatıracagız
253. eray tursunberk : 12:52 22.08.2009
valla harç diip duruyolar ama varmı yomu diyen hiç yook bence
254. eray tursunberk : 12:52 22.08.2009
valla harç diip duruyolar ama varmı yomu diyen hiç yook bence
255. hıdır emre aslan : 05:21 23.08.2009
türk dili ve edebiyatı bölümüne yerleştim ben de harçlar ne kadar bulamıyorum.daha açık bir bilgi verirseniz sevinirim..
256. Duygu Yenigökgöz : 09:54 26.08.2009
Az önce aradım 450 civarı bir ücret ödüyosunuz dediler
257. gülbahar özcirit : 10:29 27.08.2009
ya ben işletme bölümüne kayıt yaptırcam ama nasıl bilmiyommm kafayı yemek üzreyim allah aşkına doğru bi bilgi verin ya
258. : 11:52 27.08.2009
ya dış ticarete kayıt ücreti ne kadar onu yazsaydınız ya
259. hay ben böyle işin varya biriniz yardı : 09:08 28.08.2009
arkadaş üç saattir bakıyorum hiçbirşey bulamıyorum biraz ilgilenin lütfen
260. nesrin karaca : 02:15 28.08.2009
gecen sene kuzeniö amf harc parası 285 tl yatırdı
261. burcu : 07:29 29.08.2009
herşey iyi hoç niye harç paraları ile ilgili bişi yok..adam akıllı bi bilgi verin aptala döndük burda
262. pelin : 09:30 31.08.2009
açıköğretim işletme 1.sınıf harç ücreti ne kadar bişey anlamıtom bu ne ya ögrenim gideri ve caari hizmetler ayrı ayrı ne kadar lütfen cvp sonuçta 1 hafta kaldı nereye ne yatıracaz ne kadar yatıracaz bilmiyoz ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyo
263. akif : 01:51 30.08.2009
öğrenci için bu site çokyararlıdır emeği geçen herkese sonsuz teşekürler
264. .HuDuT. : 02:15 30.08.2009
çok para istiyolar milleti resmen dolandırıyolar ya altı üstü bi sınava girip çıkcaz çok adi bi sistem!!!
265. zeynep bozkurt : 02:57 31.08.2009
lütfen harçlrı açıkça yazarmısınız lütfen yani
266. şeyda KAPTAN : 06:24 31.08.2009
BUNEEEEEEEEEEEE yaaaaaaaa paramızla rezil oluyoz iki saatr yormları okuyorum kafam iyice karıştı herks farklı rakam sölemiş bide bazıları göremyonzmu yazkkk falan yazmış MADEM BUKADAR AKILLSINDA AÇLKÖGRETİMDE NE İŞİN VAR KARDEŞİM güzel bi üniversite kazanıp okusaydın O ZEKİLİGİNLE:))))
267. deniz ayata : 02:32 01.09.2009
yahu arkadaşlar bu harç parası olayı borsa gibi düşüyo çıkıo net bi orta yolu yokmuymuş ilginize...
268. yunus : 03:35 01.09.2009
son açıklamaya güre 515 tl olarak biliniyor
269. ersin : 03:16 02.09.2009
ya arkadaşlar bu acık ögretimin ilk taksidinin fiyatıni bilen var mı varsa beni bilgilendirir se sevinirim
270. memduh : 02:52 03.09.2009
arkadaşlar selam
271. volkan gram : 11:17 03.09.2009
herşey için teşekkürler biraz uğraştırıyo ama değer
272. duygu : 08:40 03.09.2009
açıköğretm adalet bölümü harçparası ne kadar bilen var mı
273. dilek : 04:20 03.09.2009
herkese açıköğretim hayırlı olsun bu bölüme gidemeyenlerde var arkadaşlar herkese hayırlı olsun
274. dilek : 04:23 03.09.2009
arkadaşlrAçıköğretimHerkese hayırlıOlsun
275. suzi : 11:28 07.09.2009
arkadaşlar güzel bir site ama tam bilgi dahilinde daha güzel olabilirdi...
276. OLCAY : 11:31 07.09.2009
2009 2010 için kayıt tarihleri internetten 23 eylül 20 ekim aöfden başvuru ise 23 eylül 16 ekim hayırlı olsun herkese
277. ishak karabulut : 12:27 05.09.2009
ya bu kadar insana neden eziyet edersiniz beee. adam gibi bir site acılmıycak heralde.
278. ayse dagcı : 04:30 06.09.2009
ben acıkogretım harclarını haberlerde dinledim eyer dogruysa 71 ytl demişlerdi umarım merak edenlere yardımım olmustur...
279. şeyda : 05:08 06.09.2009
arkadaşlar herkese merhaba ilk olarak bende herkes gibi klasik soruyu sormak istiyorum harç ücretleri ne kadar ve kayıtlar ne zaman başlıyo bilgisi olan varsa bana yazabilir mi??------ ---- Editör: İlgili link yukarda bulunmaktadır.
280. kübra turan : 02:14 10.09.2009
ya ben acıkögretım kayıt ucretı ne kadar bılmıyorum bılen varsa soyleyebılırmı acaba
281. nuri dal : 08:45 11.09.2009
kayıt ücreti toplam 45 tl
282. mesut : 11:09 11.09.2009
acıkögretim harc ücretleri bankaya ne zaman yatırılacak.bilen varsabi zahmet yazsın
283. DUYGU ARSLAN : 10:33 14.09.2009
SEVGILI ARKADASLAR HARC UCRETLERI 2009-2010 YILI ICIN BIRINCI DÖNEM 190+39=229 IKINCI DÖNEM ICINDE 190+39=229 YANI BIRINCI DÖNEMLE IKINCI DÖNEM AYNI UCRETI YATIRCAKSINIZ BU DEMEK OLUYR KI TOPLAM 1 YILDA 458 TL VAKIF BANKASINA INTERNETDEN KAYIT OLDUKTAN SNRA YATIRABILIRSINIZ. ARKADASLAR ACIKÖGRETIM ILE ILGILI BILGI ALMAK ISTIYRSANIZ LUTFEN 2009-2010 ACIKÖGRETIM KLAVUZUNU YA AÖF BURULARINDAN ALIN YADA INTERNETTEN 2009-2010 AÖF KLAVUZU YAZIP INTERNETTEN KONTRL EDEBILIRSINIZ OLDUMU.KAYITLAR 23.09.2009 20.10.2009 TARIHLERI ARASI MESAI SAATI BITIMINE KADAR YAPILACAKTIR. HERKESE HAYIRLI GUNLER.KENDINIZE IYI BAKIN SAGLICAKLA KALIN.
284. mehmet yıldırım : 03:24 11.09.2009
merhaba arkadaşlar. harçlara % 8 zam gelmişti ne kadar olcagı belli değil. edebiyat bölümünde hangi derslser olduğuna dair bilgisi olan yazabilir mi? selam ve dua ile....
285. sevda demir : 04:43 11.09.2009
ne kadar ücret ödeyeceğiz yeni artan oranlarla 220 idi ama şimdi %8 arttı galiba
286. Gürkan SUNAGİL : 04:48 12.09.2009
Arkadaşlar boş şeyler yazıpta siteyi meşgul etmeyelim varsa bi bilen net yazsın tşklr
287. ömer zeren : 08:54 14.09.2009
ck guzel acıklamıssınız gercekten en kısa zamanda bu yazıyı yazan kısıyı odullendırmeye kendım gelcem tesekkur ederım
288. Duygu gümüş : 12:51 14.09.2009
arkadaslar ben acıkogretıme kayıt olacagım ama kayıt ücretinin nekadar oldugunu bilmiyorm. bılen varsa lutfen bı acıklama yapsın.
289. sinasi sevbeni :) : 11:28 15.09.2009
190+39=229 IKINCI DÖNEM ICINDE 190+39=229 BU KADAR .SOYGUNCU BUNLAR BASLARIM FELSEFESINE
290. buket özkaya : 03:40 27.10.2009
arkadaşlar genel açıklama yapcam cumhuriyet üniversitesnden aldığım bilgiler doğrultusunda kayıt tarihleri 23 ekim2009/30kasım 2009 tarihleri arasında olup toplan ödenecek harç parası 215 ytldir.kayıtlar internet üzerinden veya açıköğretim bürolarından yapılmaktadır.kayıt yenileme ve yeni kayıtlarda bu tarihler arasında olup ücret değişkliği aynıdır.bilgilerinize hayırlı olsun şimdi
291. serkan arıdağı : 12:14 27.10.2009
arkadaslar ben 2. sınıfa gectım kayıt yenileme tarığı 1-25 kasım dedıler dogrumu bılgısı olan varsa ceveap yavın beklıyorum:)
292. gülsüm sincar : 08:44 18.11.2009
arkadaşlar aranıza katılmak istiyorum ama neden bu kadar zor
293. hakan çelik : 04:29 16.09.2009
harç paralarının 376 tl oldugunu gordum fakat ne kadar gerçeklik var bilemem...
294. : 02:17 18.11.2009
ben harç miktarını sormuştum ama cvp bulamadım
295. FAtih Emre : 11:19 22.11.2009
Ya ben harc parasını 2 kere yatırdım bırını yalnıs yatırdım dılekce yazmam gerekıyormus nası bır dılekce yazmalıyım yardımcı olurmusunuz
296. zedoşşşşşşşşşşş : 02:09 19.11.2009
ben bir dersten geçtim harç param ne kadar olcak
297. : 02:58 16.11.2009
ARKADAŞLAR BU HARÇ ÜCRETLERİ AYIN KAÇINDA NEKADAR YATIRILACAĞI HAKKINDA BİLGİSİ OLAN BURAYA YAZARMI LÜTFEN...
298. AHMET BADUR : 09:26 23.11.2009
2009_2010 KAYIT YENİLEME MİKTARI NE KADARDIR
299. ESRA ÇAĞMAN : 07:14 21.09.2009
bi tak harç parasına ait rakamlar yok yinede emeğinize sağlık walla
300. TETİK : 10:01 02.11.2009
YA OKADAR KİŞİ YAZMIŞ Kİ AÖF HARÇLARINI HALA SORAN SORANA 230 TL İŞTE
301. zeynep acar : 05:01 01.11.2009
arkadaşlar ben halkla ilişkiler 2.sınıfa gectim yeni kayıt yaptıranlar kitap parasıda içinde 250 ytl zam geldiyse bilemiyorum
302. aykut taşdemir : 03:29 23.09.2009
ya bu kayıt ücretleri ne zaman açıklanacak bir bilgisi olan yazsın hiç mi yok
303. zeliha koçyiğit : 04:51 23.09.2009
slm arkadaşlar.. ben 2 senemdede kaldım şimdi yeniden başka bölüme kayıt yaptırıcam bu yıl ki 2. harcımı yatırmadım ve yatırmadan yeni kayıt yaptırabilirmiyim?????????
304. özlem : 04:54 24.09.2009
teşekkürleeeeeeeeeeeeeeer?
305. ali ihsan akın : 04:08 30.10.2009
2008 yılı 2. dönem için harç borcum varmı
306. meryem arslan : 12:56 25.09.2009
harç parasını merak eden arkadaşlar 230tl
307. betül demir : 05:56 25.09.2009
6 satır üste baksanıza. kaç kere açıklanıcak!
308. uğur korkmaz : 09:50 28.09.2009
kayıt için son gün ne zaman
309. ceren wolkan : 10:35 05.10.2009
adalet 1. dınıf tam olarak ne kadar ödemem gerek harç??
310. hanife yılmaz : 09:46 28.09.2009
ya 3 dersten kaldım hemde 4.sınıf kayıt yeniletcem mi yeniletceksem ücret nekadar cvp lütfen
311. filiz sakin : 12:11 29.09.2009
kayıt tarihleri 20 eylül 16 ekim arası değilmi
312. KAĞAN AYBERK : 12:36 29.09.2009
harç paraları ne kadar bilen varmı
313. ismail denizer : 06:47 03.10.2009
olmaz böyle bir açıköğretim ücretini yazmamışlar
314. hande : 02:46 30.09.2009
bnm babası wefat etmiş arkadaşım war ondanda harç ücreti almanız gerekiyo mu
315. ESRA MERCAN : 04:21 30.09.2009
ben okumıycam ıstemıorum neden 2. taksıtı odemek zorundayım anlamdımkı
316. selahattin kırmızıgül : 01:05 01.10.2009
yılda ücret nekadar
317. cansu demir : 04:14 01.10.2009
yorum yok duygu gümüş okul arkadşm ı gördüm:)
318. esra tok : 01:35 03.10.2009
arkadaşlar açıköğretim demişsiniz ama dikey geçiş açık öğretim mi yoksa ösym ile 1.sınıf açıköğretim mi. eğer ösym ileyse tarihler 16 ekimde başvuru son. kimse bu konu hakkındada bilgi vermemiş. harçları ösym girişli olanlar için ne kadardır net bir açıklama getirecek olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
319. nesrin öztürk : 10:33 08.10.2009
harç parasını yatıramadım burs veya yardım nasıl alabilirim şimdiden tşk ederim
320. tayfun tetik : 04:43 12.11.2009
ayıp ya para yatıracaz ne kadar yatıracaz bilmiyoruz siteyede yazmamışlar
321. aysel çalışkan nas : 12:11 13.11.2009
yuksek lisans kayıt ücretleri neden yazılmıyor
322. yusuf salman : 12:14 04.10.2009
arkadaşlar edebiyat açık öğretim harç miktarını bilen varsa lütfen yazsın.1.sınıf okuyacağım ama harç miktarını bilmediğim için yatıramıyorum. gidip açık öğretimede soramıyorum köyde yaşıyorum arada sırada ilçeye inip internete girme imkanı buluyorum.şimdiden yardımcı olan herkese tşk ederim.
323. : 11:47 17.11.2009
MERHABA ARKADAŞLAR.HALKLA İLİŞKİLER 2.SINIFA GEÇTİM.KAYIT TARİHİ VE HARÇ ÜCRETİNİ BİLEN VARSA ÇOK RİCA EDİYORUM YAZABİLİRMİ.ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...
324. gülll : 12:39 12.10.2009
ARKADAŞLAR BİRİ LÜTFEN CVP VERSİN.İŞLETME OKUODUM 1.SNFTA KALDIM KAYIT YENİLETMEM GEREKİOO.KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KDRRRRR LTFEN BİLGİİİİ PLSSSSSS
325. semih çalışkan : 10:04 12.10.2009
arkadaşlar 2009-2010 yılının ödemesi nasıl olcak bilgilendirirseniz sewinirim kaç lira??
326. recep erdoğan : 08:39 12.10.2009
makalenizde sizin olsun eğitim de okumaktan vaz geçtim sabahtan beri uğraşıyorum bi ücretler çıkmadı ücret haricinde her şeyi gördüm her şeyin çivisi çıkmış
327. seyfettin cingöz : 10:43 12.10.2009
ya nasıl olur kimse bilmiyor mu harç paraları ne kadar biz nekadar yatıracağız.
328. Şebnem : 09:18 13.10.2009
ben zaten 3. sınıfa kaydolmuştum ama sınıfta kalmışım. bu sene ne kadar harç yatıracam öğrenebilir miyim?
329. yvz klc : 11:00 13.10.2009
arkadaşlar ben 2. sınıfa geçtim.bankaya ne zaman harç yatırcam ve yatırdıktan sonra ilk seneki gibi tekrardan kayıt falan yapmam gerekiyo mu..yani kısaca şöyle söyliyim.."2. sınıfa geçtim ne yapmam gerekiyo"
330. sümeyye türkmenoğlu : 10:38 15.10.2009
herkes site için güzel demiş ben mi anlamıyorum...sorularımın birine yanıt bulamadım.harç ne kadar ne zaman süresi doluyor hiç birini bulamadım.göremiyorsam biriniz söyleyin.sinirlerim bozuldu..... Editör: Kategori içerisinde sormuş olduğunuz sorulara yanıt verilmiştir.
331. filiz kara : 10:08 16.10.2009
ya eger ikinci öğretimse 384 milyon ödüyorsunuz arkadaşalar normalsa 280 milyon ben ikinci öğretim okuyorum burdurda
332. vel iince : 03:39 16.10.2009
arkadaşlar ben tercih yapmadım acık ögretimi ama duydugum kadarıyla başvura bilirmişim dogrumudur bu ya cevabınızı bekliyorum şimdiden tşk ler
333. isimsiz : 07:30 16.10.2009
kayıt ucretı ne kadar
334. erdal çetin : 12:51 20.10.2009
eeee daha artıran yokmu bu ne beee biri 410 diyo biri515 diyo siteyle ilgilenen yokmu be kardeşim ya bıraktım okumayı falan ben okumuyorum uleynnn.....
335. horoz : 12:52 20.10.2009
ya şu harç paralarını adam gibi bilen biri yokmu ya
336. : 09:17 21.10.2009
ya nete aöf harç ücretleri deyin dökümanı karşınıza çıkar biraz araştırın ufkunuz açılır
337. gözde kıreker : 11:18 21.10.2009
yazı gayet açıklayıcı yazanın eline koluna sağlık ama yeni kayıtlar için sınıfta kaldım :( ve kayıt yenilemek istiyorum ne yapmam lazım ve kaç lira yatırmam lazım
338. iyi bir site : 12:32 01.12.2009
iyi birsite
339. ay : 12:36 01.12.2009
1 dersim var onun için ödemem gereken ücret ne kadar bilmiyorum ama fazla olmamasını umut ediyorum
340. sinem güven : 02:25 10.12.2009
teşekkürler çok yardıcı oldunuz
341. gegbe hok : 07:26 02.12.2009
geçen dönem harcını yatırmadığım halde bana sınav kağıdı nasıl gelir arkadaşlar bilgisi olan analatabilirmi?
342. : 05:02 05.12.2009
yerel yonetimler 2.sınıfa gectım 8 ders buradan 1 ders te 1.sınıftan etti 9 nasıl gececeğimi bilmiyorum üstelik hepsi buda değil 1.5 yasinda kızım gecemezsem dalga gececek kayınvalidem de var veeee 21 yasindayım cozum bulan hemen yazsın
343. para : 06:16 03.12.2009
1 dersinde olsa 190 tl
344. nedim şipal : 08:52 03.12.2009
iyi bilgilendiriçi ama eksik var
345. GÜLCAN ARSLAN : 12:34 07.12.2009
MRB ARKADASLAR HARC PARASINI MERAK ETTİYSENİZ OGRENEMEYENLER İCİN SOYLUYORUM 230 TL
346. akabeler : 11:33 09.12.2009
fiyat nedir ? nekadar harc yatıracam biraz açıklayın
347. : 03:44 09.12.2009
bunarı zaten biliyoruz kaç yıldır kadrolu öğrenci olduk daha sonmut bilgiler yok mu mesela harç faizi ne kadar borcumuzu öğrenmek için bankaya gitmemiz şart mı yani bu devirde böyle ilkel şey olurmu ben net bi şekilde şu faiz miktarının ne olduğunu öğrenmek istiyorum
348. kardelen : 12:55 18.12.2009
harç ücretleri bölümden bölüme değişiyor kesin bir ücret söylemeyin yanlış bilgi veriyorsunuz.
349. taylan çelik : 10:27 19.12.2009
arkadaşlar 2. sınıfa interneten kayıt gerekiyormuş ve ben kayıt yapamadım yardımcı olurmusunuz. teşekkürler...
350. nezihe : 09:30 23.12.2009
ben 2. sınıfa geçtim 268 tl istediler ya hayret bişey
351. nezihe : 09:32 23.12.2009
gidip harç yatıracaksın daha sonra büroya gideceksin netle alakası yok
352. seren : 05:58 26.12.2009
ben tarihi kaçırdım yatıramadım kayıt yenilemem için yapabileceğim bişey war mı??
353. semiha, : 12:37 25.01.2010
1. dönem harç yatırdıkk sadece kitap aldık şimdi şubat 26 ya kadar bi harç daha yatırıp sınavlara mı gircez ve harç ne kadar acaba daha sonra dekontu nezaman vermemiz şart yardımcı olursanız sevinirim 3. sınıfffım ben işletme
354. birsen : 03:08 29.01.2010
ya arkadaslar bn örgun egıtm 2yıllık bankacılık okuyorum ama acık ogretmden 4 yıllı ıktsat okumayı dusunuyorum neden bu kadar kalan war gecmek zormu?
355. zehra : 04:23 08.02.2010
selam arkadaşlar ben aöf halkla ilişkiler 2006 mezunuyum ve bu yıl öss ye gırıp örgün eğitim okumak istiyorum.başvuru formunda okul kod alan kodu yazan kızımların kodlarını bulamadım yardım edermısınız ..bırde şunu sormak ıstıyorum önlisans mezunları öğretmen olabılıyormuş halkla ılışkılaer mezunlarıda öğretmen olabılıyormu şartlar hakkında bılgılendırırsenız sevınırım kolaylıklar dılıyorum çalışmalarınızda ...ve şimdiden teşekkurler
356. SADIK ERDAŞ : 10:20 11.02.2010
BU NEDİR BÖYLE YA. VİZELERE GİRMEDEN 2.HARÇLAR İSTENİYO.SANKİ KAÇIYORUZ YA DA ZORLA OKUTULUYORUZ HERKES KENDİ İRADESİYLE YAPTIRIYO KAYDINI KARDEŞİM.İSTEMEYEN ZATEN YAPTIRMAZ:(
357. tubiş : 12:23 17.02.2010
açıköğretimdemi okuyoruz örgün öğretimdemi belli değil ha bire harç parası yatırıyoruz bu nasıl iş anlamadım anlamam da imkansız zaten....:(
358. Lale Yalın : 11:57 22.02.2010
2010 yılında harçları hala elden götürüp, bankaya gidip sıraya girip elden yatırmak zorundayız. Internet diye bir şey icad oldu...
359. Lale Yalın : 12:01 22.02.2010
2010 yılında harçları hala elden götürüp, bankaya gidip sıraya girip elden yatırmak zorundayız. Internet diye bir şey icad oldu...
360. ibrahimcan-- : 04:22 25.02.2010
yardımlarınız için teşekkürler.
361. tubik : 04:29 25.02.2010
aö bürosunda kimse ilgilenmiyo ve sanki hiçbirşey bilmiyorlar arkadaşlar sınıf tekrarı yapana yeni kitap dahi verilmiyo yinede çok para yatırıyoruz daha sınava bile girmeden
362. nuriş : 10:39 27.02.2010
ya ikinci dönem kayıt yenilemek için kaa para lazım sylermisinin
363. ÖZLEM : 10:28 02.03.2010
YA BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEWİNİRİM DAHA YENİ KAYIT YAPTIM WE İLK DÖNEM 250 KÜZÜRLÜ Bİ PARA YATIRMIŞTIM HİÇ SINAWA GİRMEDİM ARKADAŞIMDAN DUYDUM ŞİMDİ YİNE YATIRICAKMIŞIM AMA GEÇMİŞ ZAMANI ÖLE BİRŞEY WARMI ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
364. filiz : 03:48 04.03.2010
ikinci dönem harç paraları ne zaman yatırılıyo lütfen bana bilgi verirmisiniz
365. sedat : 09:20 06.03.2010
2. dönem taksitlerini bildiğim kadarı ile ileride de ödeme yapabiliyoruz
366. gülizar : 12:54 07.03.2010
arkadaşlar 2.harç ı yatırdım ve harcın yatırıldığını kontrol edemiyorum bide dekontları napıcaz aöf ye mi götürcez ya okumaktan gözlerim kör oldu.
367. RAMAZAN KARADAŞ : 11:45 09.05.2010
BENCE ARADAIGIMIZ ŞEY BU DEGİL BEN ŞAHSIM OLARAK HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖGERNMEK İSTİYODUM AMA HARÇ MİKTARI İLE İLGİLİ HİÇ BİR ŞEY YAZILMAMIŞ YARDIMCI OLUN HARC ÜCRETLERİ NEKADAR
Yorumunuzu ekleyin...  
Adınız Soyadınız:
Bu makale hakkındaki yorumunuz:
Güvenlik Kodu :
UYARI !!! Telefon numaraları, iletişim adresleri veya mail adresleri, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.